Nyheter

Helsingborgshem startar unikt boendekoncept

Nu öppnar Helsingborgshem intresseanmälan för lägenheterna i det nya sällskapsboendet SällBo på Fredriksdal. SällBo är ett nytt sätt att bo – ett sällskapsboende och integrationsprojekt där generationer och kulturer möts och det sociala livet står i centrum.
Drygt hälften av de sammanlagt 51 lägenheterna hyrs ut till 70-plussare och resterande till personer i åldersgruppen 18 till 25 år, däribland tio unga vuxna som nyligen fått uppehållstillstånd.
– Genom sociala aktiviteter hoppas vi öka sammanhållningen och integrationen mellan olika grupper i samhället. Något vi tror kommer att leda till ett trivsammare och aktivare liv när vi skapar naturliga mötesplatser för grupper som annars kanske sällan får tillfälle att mötas, säger Dragana Curovic, bosocial utvecklare på Helsingborgshem.
SällBo öppnar i det före detta Fredriksdalshemmet. Lägenheterna är praktiska tvåor på 36–49 kvadratmeter med balkong eller uteplats. Här bor man mindre men delar desto mer. Gemensamma rum som till exempel kök, vardagsrum, träningsrum, konstnärsateljé, spelrum, bibliotek och köksträdgård ska inspirera till aktiviteter och ge förutsättningar för en rik och social fritid.
Alla som flyttar in på SällBo ska minst två timmar i veckan delta i, eller själv anordna, gemensamma aktiviteter och här kommer att finnas en värd som stöd och inspiration. Eftersom den sociala aspekten av boendet står i fokus kommer lägenheterna inte att hyras ut baserat på köpoäng.
– För att boendet ska fungera och hyresgästerna trivas är det viktigt att de som bor på SällBo har en nyfiken personlighet, en vilja att lära sig nya saker och är beredda på att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. Hyresgästerna tilldelas lägenheter genom intresseanmälan och personliga intervjuer, avslutar Dragana Curovic.
Foto: Helsingborgshem