Nyheter

Tenmat ventilerade brandstopp

Nu har slutrapporten från brandtestet hos Warrington Fire i England publicerats. Flameguard lät ett ledande byggföretag definiera hur takfoten skulle konstrueras till testet. Brandkonsulter bestämde hur testet skulle gå till och vad de ville se. Testinstitutet utförde sedan brandtesten i byggföretagets takfot och efter brandkonsulternas exakta instruktioner. Sverige, vi har ett resultat!
TENMAT ventilerade brandstopp är en flexibel produkt som är enkel att montera i luftspalten. Brandstoppet kapas snabbt och exakt med kniv eller sax till önskad längd, för att sedan stiftas, skruvas eller spikas på plats.
Så här har man testat & utmanat produkten för att du skall känna dig trygg i dina beslut:
Ett av Sveriges största byggföretag definierade en takfot till testet.  Man lät dem i detalj definiera hur deras vanligaste takfot var konstruerad.
Brandkonsulterna bestämde hur testet skulle gå till och vad de ville se – för att på så vis säkerställa att produkten testades på ett korrekt, transparent och rättvisande sätt.
Warrington Fire utförde brandtesten. Man monterade TENMAT Ventilerade Brandstopp i byggföretagets takfot och lät Warrington Fire genomföra de rigorösa brandtesterna efter brandkonsulternas exakta instruktioner.
En av de viktigaste aspekterna i testet var att brandförloppet skulle vara snabbt, och att temperaturkurvan skulle gå hastigt uppåt, för att simulera den risken som BBR 5:535 belyser, dvs ett fönster som exploderar av värmeutveckling, och att flammorna går upp mot takfoten.
När man granskar testet, så ser man att det avviks något från standardbrandkurvan, och att testets faktiska temperaturer var ytterligare något mer ökande i början. Det påvisar hur snabbt produkten verkligen sväller när det blir varmt. Brandstoppet börjar svälla vid strax under 200°C, och sedan tar det ca 40 sekunder innan brandlisten svällt och stängt till hälften av luftspalten. Sedan ytterligare ca 1 minut innan hela spalten är stängd.
Tenmat Ventilerade Brandstopp
Svenskt Byggproduktcertifikat (BPC 1317) från KIWA
Listad i Svanens Husproduktportal
Byggvarubedömd
SundaHus-bedömd
Utförligt brandtestad
Brandmotstånd upp till 60 minuter
Mycket kostnadseffektiv
Enkel och snabb att montera
Minimalt med spill
Levereras på rulle (6,3m/rulle)
Kapas med kniv eller sax
Stiftas, spikas eller skruvas på plats
Förlåtande för ojämnheter i luftspalten
För luftspalter ända upp till 50mm
Du behöver ingen plåtsax, kap eller andra speciella verktyg vid montage. Du sparar därigenom mycket tid. Anpassa bara längden med hantverkskniv och stifta din den. Du skarvar produkten kant-i-kant och du får eventuellt bara spill från sista rullen.