Nyheter

SBC digitaliserar landets bostadsrättsföreningar

I augusti lanserade SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB sin kundportal i form av ”Vår Brf-appen”, ett viktigt steg för att bredda sitt digitala erbjudande och underlätta styrelsearbetet för landets bostadsrättsföreningar. Nu har uppdateringar i appen gjorts för att även ge bostadsrättsägare och medlemmar i föreningen tillgång till appen. Här kan boende nu se avier, göra felanmälningar och få information om sin bostad.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB förvaltar över 3 500 bostadsrättsföreningar runt om i landet. Som en del av förvaltningstjänsten finns det en kundportal dit medlemmar kan vända sig för att få hjälp. I augusti lanserade SBC en app med utvalda delar av kundportalen för att ytterligare förenkla styrelsearbetet. I appen finns det möjlighet att attestera fakturor, se förfallna avier och få notifieringar från SBC. Allt med en säker och trygg verifiering via mobilt BankID.
Efter önskemål från användare kommer nu appen i en ny uppdaterad version tillgänglig även för medlemmar. Förutom  ett flertal nya funktioner för styrelsemedlemmar kan nu även de boende använda appen. Viktiga dokument om bostadsrättsföreningen såsom stadgar och årsredovisning finns tillgängliga. Även fakta om den egna bostaden, ytor och ägarförhållanden finns att tillgå. Vår Brf-Appen erbjuder dessutom möjlighet att se över sina egna avier, betalningssaldo och överlåtelseavtal.
– Vår Brf-appen fick ett varmt välkomnande bland SBCs styrelsemedlemmar. Som ett naturligt steg i vår utveckling har vi nu gjort den tillgänglig även för föreningens medlemmar. Appen är behörighetsstyrd så att medlemmar får åtkomst till det som de är berättigade till. Som styrelseledamot syns allt som rör föreningen medan medlemmar ser det som rör den egna bostaden. För de föreningar som vi sköter teknisk förvaltning för erbjuds även möjlighet att göra felanmälan direkt i appen, säger Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
– Vi hoppas att appen kan minska arbetsbelastningen för styrelsemedlemmar och även ge medlemmar tillgång till viktiga dokument digitalt. Utskrivna papper kommer att bli ett minne blott och appen erbjuder en enkel översikt för samtliga medlemmar. En annan nyhet i appen är vår marknadsplats som nu finns tillgänglig, via den kan våra medlemmar få exklusiva erbjudanden genom våra samarbetspartners, säger Helena Klåvus.