Nyheter

LINK arkitektur + Göteborg = sant

LINK arkitektur har verkat och drivit projekt i Västsverige under många år. Som svar på en ökad efterfrågan från både projekt och kunder etablerar arkitektkontoret nu ett eget kontor i centrala Göteborg – det 16:e kontoret i Skandinavien.
– Göteborg är en framtidsorienterad stad med en stark marknad och hög efterfrågan. Vi har flera projekt och avtal i regionen och har länge lockats av att etablera oss här. Nu är tiden rätt. Vi möter den ökade efterfrågan från våra kunder och projekt och startar upp ett eget kontor för att i ännu större utsträckning kunna bidra till den positiva utvecklingen i regionen, säger John Lydholm, vd LINK arkitektur.
LINK arkitektur har nyligen vunnit arkitekttävlingen om Nya Torslandaskolan i Göteborg, en skola med höga hållbarhetsambitioner som tar fasta på de klimatutmaningar som vi står inför. Kontoret har också uppdrag inom Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Parallellt med det går flera stora projekt på Medicinareberget på högvarv. Företaget har dessutom avtal med både Göteborgs stad, Akademiska Hus, Västfastigheter och Göteborgs Universitet.
Göteborgskontoret kommer att arbeta med uppdrag inom både arkitektur och inredningsarkitektur, primärt för skolor, laboratorier, vårdbyggnader och universitet. Några rekryteringar har redan gjorts och fler är på gång. Inom ett år förväntas det nya kontoret bestå av 10 kompetenta medarbetare. Den 1:e april öppnas dörrarna till LINK arkitekturs Göteborgskontor, det 16:e kontoret i Skandinavien.
Bilden:
Torslandaskolan, tävlingsvinst av LINK arkitektur.
Bild: LINK Arkitektur