Nyheter

Lidingö och Trelleborg: Här har bostadspriserna i landet ökat mest de senaste 20 åren

Bostadsmarknaden har omgetts av ett flertal osäkerheter det senaste året. Trots det har inte priserna påverkats något avsevärt. Men hur har prisutvecklingen på landets bostäder egentligen sett ut längre tillbaka i tiden? Priserna på villor i landet har stigit med 230 procent på 20 år, medan bostadsrättspriserna har ökat med 475 procent.
Trelleborg är den kommun där priserna på bostadsrätter stigit mest, med otroliga 1 774 procent. På villasidan är det i stället Lidingö kommun som har haft störst ökning, där har priserna stigit med 366 procent de senaste två decennierna. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
Svensk Fastighetsförmedling har med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik gjort en historisk återblick och kartlagt hur priserna på bostäder utvecklats de senaste 20 åren,från år 1998 till och med 2018. För att säkerställa statistisk relevans har endast kommuner med tillräckligt stort antal sålda bostäder inkluderats i kartläggningen. Sett till hela landet har villapriserna ökat med 230 procent. Prisökningen för bostadsrätter är dock betydligt högre, totalt landar den på 475 procent.
Det län som haft störst prisutveckling på bostadsrätter är Värmland med en ökning på hela 1 595 procent. På villasidan toppar Gotlands län med 335 procent. Bland kommunerna har prisökningstakten på bostadsrätter varit högst i Trelleborg, med en ökning på så mycket som 1 774 procent under de senaste 20 åren. Även i Botkyrka och Kungälvs kommun letar sig prisökningarna upp till samma nivåer med 1 474 respektive 1 371 procent. När det kommer till villapriserna har de stigit som mest i Lidingö, Partille och Sotenäs med ökningar på över 360 procent.
– Det är spännande att se tillbaka i tiden på den svenska bostadsmarknaden. Många kommuner såg väldigt annorlunda ut bara för 20 år sedan. Det var exempelvis inte lika vanligt med bostadsrätter i mindre kommuner som det är i dag. Tydligt är att priserna har både toppar och dalar över tid och att det är normalt på en välfungerande bostadsmarknad, säger Liza Nyberg, VD på Svensk Fastighetsförmedling.
– Förändringar i samhället såsom bostadsbrist, digitala innovationer och klimat influerar hur bostäder planeras och byggs. Framöver kommer vi att ha fler alternativa boendeformer. Vi ser nya moderna familjekonstellationer och bostadsbristen i städer gör att ungdomar bor hemma allt längre. I takt med att befolkningsmängden växer, städerna urbaniseras och vi blir allt äldre kommer bostäderna behöva bli flexiblare i framtiden, säger Liza Nyberg, VD.
Topplista: är har priserna stigit mest de senaste 20 åren på bostadsrätter
1. Trelleborgs kommun + 1 774 %
2. Botkyrka kommun + 1 474 %
3. Kungälv kommun + 1 371 %
4. Gotlands kommun + 1 275 %
5. Upplands-Bro kommun + 1 188 %
Topplista: Här har priserna stigit mest de senaste 20 åren på villor
1. Lidingö kommun + 366 %
2. Partille kommun + 365 %
3. Sotenäs kommun + 362 %
4. Strömstads kommun + 359 %
5. Stockholms kommun + 352 %