Nyheter

Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Toppen har passerats

Under 2018 skiftade fastigheter till ett värde av 160 miljarder kronor händer. Det gjorde året till ett av de starkaste transaktionsåren någonsin. Trots sämre utsikter för svensk ekonomi ser landets fastighetsägare relativt ljust på utvecklingen under 2019 även om optimismen inte är lika utbredd som för ett år sedan. Det gäller i synnerhet ägare till butiksfastigheter, där pessimisterna dominerar. Det framgår av Fastighetsägarnas landsomfattande enkät Sverigebarometern.
Under 2018 växlade tillväxten i Europa och Kina ned. I Sverige förvärrades situationen av den skakiga utvecklingen på bostadsrättsmarknaden med en tydlig inbromsning i bostadsinvesteringarna som följd. Under senare delen av 2018 krympte den svenska ekonomin för första gången sedan 2013. Trots de sämre utsikterna höjde Riksbanken räntan i december och lovade att höja räntan två gånger per år under de kommande åren. Det borde vara dåliga nyheter för den kapitaltunga fastighetsbranschen. Trots det räknar 77 procent av landets fastighetsägare med fortsatt god lönsamhet.
– Det kan verka paradoxalt men jag tror att fastighetsägarna, som många andra, tvivlar på Riksbankens möjligheter att gå vidare med räntehöjningar. Mycket talar för att höjningen i december var den första och sista för lång tid framöver, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.
Förväntningarna är dock mer dämpade än vad de var för ett år sedan. När det gäller prisutvecklingen dominerar pessimisterna över optimisterna i samtliga fastighetssegment. Störst är pessimismen avseende butiksfastigheter där 53 procent av fastighetsägarna räknar med prisfall under året. Butiker är också det enda segment där andelen som tror på högre vakansgrad överstiger den som tror på lägre, vilket också avspeglas i synen på hyresutvecklingen. Drygt var femte fastighetsägare räknar med att butikshyrorna kommer att sänkas under året.
Optimismen är generellt större i storstäderna än i övriga landet, i synnerhet avseende kontorsfastigheter. I Stockholm räknar 35 procent med att priserna ska stiga ytterligare från dagens nivåer. I Göteborg och Malmö ligger motsvarande andel på 33 respektive 30 procent. Andelen som tror att priserna ska minska är 6 procent i Stockholm och 10 respektive 18 procent i Göteborg och Malmö.
– Om förväntningarna blir verklighet har 2019 goda förutsättningar att bli ett hyfsat år. Men jag tror att vi har passerat toppen, åtminstone när det gäller transaktionsmarknaden. I vår barometer uppger över 60 procent av fastighetsägarna att de inte planerar några större fastighetsköp under 2019, säger Tomas Ernhagen.
Bilden:
Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.
Foto: Magnus Glans