Nyheter

Castellum köper kontor i centrala Göteborg

Castellum har förvärvat kontorsfastigheterna Gullbergsvass 1:2 samt Gullbergsvass 1:12 i centrala Göteborg. Tillträde sker den 1 mars.
Förvärvet omfattar två kontorsfastigheter på Lilla Bommen 5 och 6 med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 16 595 kvm. Förvärvspriset uppgår till 867 Mkr inklusive omkostnader. Kontorslokalerna på Lilla Bommen 5 och 6 ligger intill Castellums befintliga kontorsfastighet på Lilla Bommen 4A-B.
– Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi strävar hela tiden efter att utveckla arbetsplatser i centrala lägen där företag och människor får växa. Vi ser en stark utvecklingspotential i fastigheterna på Lilla Bommen och förvärvet stärker vår position ytterligare i Göteborgs innerstad, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.
Lilla Bommen har ett mycket attraktivt och centralt kontorsläge intill älven med närhet till både Nordstan och Centralstationen. I närområdet pågår viktiga infrastrukturåtgärder som binder samman Lilla Bommen med innerstaden och den kraftfulla trafikbarriär som E45 utgör idag grävs ner. Dessutom pågår förberedelser för ett av Västlänkens tre stationslägen här.
– Resultaten av infrastruktursatsningarna som pågår kring Lilla Bommen kommer att göra området än mer attraktivt framöver genom att läget blir mer centralt och tillgängligt, säger Henrik Saxborn.
Förvärvet finansieras genom egna intjänade medel och outnyttjade kreditfaciliteter.
Affären i sammandrag:
Castellum förvärvar fastigheterna Gullbergsvass 1:2 och Gullbergsvass 1:12
Säljare: Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
Förvärvspris: 867 Mkr inklusive omkostnader
Tillträdesdag: 1 mars 2019
Genomsnittlig återstående kontraktslängd: 2,2 år.
Hyresvärde: ca 43 Mkr.
Större hyresgäster: Manpower, Capio, Cerner
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 16 595 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 100%.
Foto: Castellum