Nyheter

Castellum avyttrar handelsfastigheter vid Boländerna i Uppsala

Castellum säljer fyra handelsfastigheter samt en kontorsfastighet i handelsområdet Boländerna, Uppsala, till Svenska Handelsfastigheter. Totalt omfattar de fyra fastigheterna ca 50 000 kvm, inklusive gallerian Bolandcity.
Försäljningspriset uppgår till 678 Mkr, efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om ca 30 Mkr.
– Vi fortsätter vår strategi att avyttra handelsområden till förmån för en renodlad kontor- och logistikportfölj i nordiska tillväxtorter, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.
Planerat frånträde är 1 april. Hyresvärdet fullt uthyrt uppgår till ca 70 Mkr och ekonomisk uthyrningsgrad är 95%.
Affären i sammandrag:
Castellum säljer fastigheterna Boländerna 28:3, Boländerna 28:4 (fördelat på två fastigheter), Boländerna 35:1 och Boländerna 35:2 till Svenska Handelsfastigheter AB.
Försäljningspris netto: 678 Mkr
Frånträdesdag: 1 april, 2019
Genomsnittlig (viktad) kontraktstid: 3,7 år
Hyresvärde: 70 Mkr
Uthyrbar area respektive ekonomisk uthyrningsgrad: 49 795 kvm, ca 95%
Större hyresgäster: Citygross, Decathlon, Systembolaget, H&M, Lindex, Swedol, Granngården.
Foto: Castellum