Nyheter

400 barn får en école rénovée i Göteborg

Franska Skolan Göteborg är en svensk friskola med fransk profil. Idag bedrivs verksamheten i två skolfastigheter, varav den ena ligger på Landalagången3 och i GöteborgsLokalers fastighet. Nu skall denna skolfastighet renoveras.
GöteborgsLokaler som äger och förvaltar lokalerna kommer att göra en upprustning invändigt. Väggar skall målas, mattor bytas ut och ny belysning skall monterats. Upphandlingen är klar och nästa steg att välja färger på väggar och mattor. Kanhända blir det i färgtoner som för tankarna till den fransktalande världen?
Frankrikes ambassadör i Sverige är engagerad i skolans arbete.
– Franska skolan fyller en viktig funktion i Göteborg för det franska språket. Det är fint att lokalerna nu blir renoverade, berättar Frankrikes ambassadör David Cvach.
Även ventilationen kommer att bytas ut. Då det är så stora insatser som skall göras så kommer skolan att tillfälligt att flytta till Engelbrektsgatan 69. Skolans och förskolans personal, elever och förskolebarn, håller just nu på att installera sig i de tillfälliga lokalerna.
– Visst är det ett enormt projekt att flytta på en skolverksamhet, men vi är glada över att vi fått så fina ersättningslokaler. Och i augusti ser vi förstås fram emot att flytta tillbaka in i vårt nyrenoverade skolhus, säger rektor Ellenor Sinclair.
– Vi har lyckats få till det bra med tillfälliga lokaler för skolan på Engelbrektsgatan. Från sportlovet och fram till sommarlovet får eleverna ta sig till Heden för att till hösten åter komma tillbaka till Landala, säger Krister Andersson, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.
Skolan drivs som en ideell förening med Medborgarskolan som huvudman och består av förskola och grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9. Total finns 400 barn på Franska Skolan Göteborg och Franska Förskolan. Förskole- och skolverksamhet fsk-åk 5 bedrivs på Landalagången 3 medan åk 6-9 huserar på Molinsgatan 7.
Bilden:
Franska Skolan Landala.
Foto: GöteborgsLokaler