Nyheter

HSB vinnare av Sveriges grönaste varumärke inom bostadsbranschen

HSB är det varumärke som upplevs som mest miljövänligt i kategorin nyproducerade bostäder. Det visar 2018 års undersökning av strategiföretaget Differ, som varje år korar Sveriges Grönaste Varumärke.
– Vi är väldigt stolta över att vinna folkets röst för grönaste varumärke. Men vi nöjer oss inte med det. HSB höjer nu hållbarhetsambitionen för alla våra nybyggda bostäder i hela landet. Med hjälp av ett nytt hållbarhetsindex med en tuff basnivå ser vi till att alla projekt går längre än vad lagstiftning och våra certifieringar kräver, säger Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet och hållbarhet, HSB Projektpartner.
HSB har mål för hållbarhet i hela sin verksamhet med fokus på fyra huvudområden: klimat, resurseffektivitet, utveckling av hållbara tjänster och produkter och att vara en viktig samhällsaktör. Undersökningar visar att förväntningarna på HSBs hållbarhetsarbete blir allt högre från medlemmar och boende. HSBs hållbarhetsindex är ett sätt att möta detta och bygger på åtta strategiska hållbarhetsmål som satts för nyproduktionen.
– I våra nybyggda bostäder satsar vi nu bland annat på solceller, laddplatser för elbilar och grönytor som levererar biologisk mångfald. Vår förhoppning är att våra höjda ambitioner ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Och vi jobbar stenhårt på att vinna priset en tredje gång, säger Maria Qvillberg.