Nyheter

Fortsatt framgång för Structor

Structorgruppen fortsätter att skapa goda resultat efter succéåret 2017. Det preliminära rörelseresultatet uppgår till drygt 106 miljoner kronor, efter 25 procents vinstdelning till bolagens medarbetare. Nettoomsättningen uppgår preliminärt till cirka 735 miljoner. Resultat och omsättning är i nivå med föregående år.
Structor fortsätter att växa organiskt och under 2018 startades tre nya bolag inom projektledning i Uppsala och Karlstad samt inom byggkonstruktion i Umeå.
– De goda resultaten visar på styrkan i vår företagskultur och affärsmodell, även i en till delar vikande konjunktur. Vi ser fram emot att välkomna fler bolag och medarbetare till oss under 2019, säger Monica Granberg, vd för Structor AB.
Bilden:
2018 blev ännu ett framgångsrikt år för Structor.
Foto: Structor