Nyheter

SCB: 16 procent färre byggstarter av lägenheter under 2018

Under det fjärde kvartalet påbörjades byggandet av 13.850 lägenheter, varav 11.450 i flerfamiljshus och 2.400 i småhus. Ombyggnation av lägenheter gav ett tillskott på omkring 3.000 lägenheter, vilket kan jämföras med 3.600 lägenheter året innan, rapporterar SCB.

Bolånebanken SBAB:s chefsekonom Robert Beijer beskriver tappet i byggstarter som ”illavarslande” i en kommentar till SCB:s statistik på tisdagen.
Fallet är förstås olyckligt sett till att det råder stor bostadsbrist i våra stora inflyttningsregioner, en brist som dessutom kommer att tillta de kommande åren. Men också sett till att vi nu ser tydliga tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, säger Robert Beijer, enligt ett pressmeddelande.
SBAB bedömer att investeringar i bostäder kommer att falla med runt 30 procent 2019 jämfört med 2017.