Nyheter

SABO och HBV i nytt klimatsamarbete

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO och inköpsföreningen HBV har inlett ett samarbete inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ. Målet är att underlätta klimatsmarta val när bostadsföretagen gör upphandlingar.
– Det allmännyttan köper in när man bygger och renoverar får stor påverkan på klimatet. Men det betyder också att det finns stor möjlighet att göra skillnad om man ställer skarpare klimatkrav. Jag är därför särskilt glad att vi nu samarbetar med HBV i de här frågorna, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.
Klimatfrågan är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför, konstaterar Johan Almesjö, vd för HBV.
– Allmännyttan köper varor och tjänster för 80 miljarder kronor om året. Vi har en stor köparmakt. Och har man stor makt och insikt om att det finns ett problem, då har man banne mig också en skyldighet att försöka göra något åt det, säger han.
Karl Törnmarck, hållbarhetsansvarig på SABO, framhåller att det även handlar om att visuellt synliggöra vilka upphandlingsval som är klimatsmartast, så att det blir lätt att välja klimaträtt.
– Och när HBV börjar ställa klimatkrav på produkter kan bostadsföretagens klimatomställningar göras på ett kostnadseffektivt sätt, tack vare de storskaliga upphandlingarna, säger Karl Törnmarck, hållbarhetsansvarig på SABO.
– SABO har lång erfarenhet av att driva forum för erfarenhetsutbyte och vet hur man skapar engagemang. HBV har verktygen, de storskaliga ramavtalen och nätverk med leverantörerna. Det blir perfekt, säger Karl Törnmarck.
Samarbetet är en del av arbetet i det fokusområde inom Klimatinitiativet som handlar om krav på leverantörer.
– Nu ska vi tillsammans identifiera upphandlingsområden med stor klimatpåverkan och också hitta relevanta klimatkrav som går att följa upp på ett bra sätt, säger Lana Engberg, inköpscontroller på HBV.
Om Allmännyttans Klimatinitiativ
Allmännyttans Klimatinitiativ är ett gemensamt upprop med målet att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.
148 bostadsföretag med sammanlagt över 550 000 lägenheter är nu anslutna till initiativet.
Bilden:
Johan Almesjö, vd HBV, och Anders Nordstrand, vd SABO, nu samarbetspartners inom Allmännyttans klimatinitiativ.