Nyheter

Ramboll analyserar stadsmiljö i fem skånska städer

Ramboll ska tillsammans med framtidsforskande konsultföretaget Spacescape analysera stadsmiljön i fem skånska städer för att se vilka kvaliteter som uppskattas mest. Med hjälp av samhällsanalyser och workshops med kommunföreträdare för Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn och Tomelilla ska Region Skåne få ett underlag som underlättar vid utveckling och planering av städerna.
– Vi vet vad målet är och vi vet vad vi behöver ta reda på, men vägen dit utforskar vi tillsammans med kommunerna. Vi jobbar med en process som är lärande, både för oss och för Region Skåne. När olika kompetenser möts och har tid att vrida och vända på frågor blir slutleveransen så mycket mer än en rapport och det är nog det som gör det här uppdraget så intressant, säger Stina Pettersson, uppdragsledare på Ramboll.
Uppdraget om tillväxtskapande stadskvaliteter är en del av Region Skånes utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”. Målet är att Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur och att arbetet ska bidra till att det skapas stadsmiljöer som stärker Skånes attraktionskraft, både för de som redan bor på dessa orter och för de som funderar på att flytta dit.
För att ta reda på vad som krävs för att nå dit kommer Ramboll och Spacescape att genomföra stadsformsanalyser med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem) och olika kvantitativa analyser om vilka kvaliteter i stadsmiljön vi är beredda att betala mer för; både för bostäder och för handels- och kontorslokaler. Invånarnas upplevelser kommer också att vägas in med hjälp av enkäter. Spacescape har tidigare gjort motsvarande analyser som kommer att jämföras med materialet för Skåne. Finns det regionala skillnader, och är det skillnad mellan större och mindre orter?
– Det bästa sättet att förstå frågan om var folk vill bo och arbeta är att fråga och kolla priser på bostäder och kontor. Region Skånes stora studie av bostadsmarknad och kontorsmarknad kommer skapa en unik kunskap som kommer att gynna dialogen mellan offentliga och privata aktörer i stadsutvecklingen. Det är vår bestämda erfarenhet från liknande studier i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Köpenhamn, säger Alexander Ståhle, vd för Spacescape.
– I grund och botten handlar det här samarbetet om att få ett bättre underlag för att utveckla städer men också om bättre samarbeten mellan exempelvis kommuner och byggföretag. Det ger möjligheten att utveckla ett gemensamt språk som innehåller både kvaliteter och ekonomi. Det stärker hela samhällsplaneringen. Om gröna ytor, närhet till vatten och en levande stadskärna är faktorer som driver upp priser på bostäder och lokaler har det stor betydelse för vilka val vi gör när vi planerar och utvecklar städer och orter, avslutar Stina Pettersson.
Fram till i juni kommer fem workshops att hållas och ett antal analyser att genomföras innan det blir seminarium och rapport om slutsatserna. Projektet är finansierat av Tillväxtverket.
Bilden är från Simrishamn.
Foto: Ramboll