Nyheter

Prisvinnande Singaporearkitekt bygger Gavlegårdarnas hus på Godisfabriken

Gavlegårdarna bygger två hus på Godisfabriken, och det är nu klart att uppdraget att rita husen går till Arkitektgruppen i Gävle som kommer att samarbeta med Pomeroy Studio i Singapore.
Arkitekten och engelsmannen Jason Pomeroy etablerade 2012 designföretaget Pomeroy Studio i Singapore och har sedan dess skapat hållbar arkitektur som inkluderar städer, byggnader, landskap och interiörer. Han har blivit en av de ledande arkitekterna inom området och har varit gästprofessor på många universitet runtom i världen. Han har även skrivit böcker och gjort en tv-serie om smarta städer. Pomeroy Studio kommer att vara underentreprenör till Arkitektgruppen i detta projekt.
Arkitektgruppen/Pomeroy Studio kommer att rita båda Gavlegårdarnas bostadshus på Godisfabriken, ett på sju våningar och ett på 15 våningar. En utmaning blir att dessa två hus inte har några egna gårdar, och därför måste man bygga in det gröna i själva huset i form av t ex takterrasser och andra gröna inslag. Det var bland annat denna kompetens att bygga grönt i stadsmiljö som bidrog till att Arkitektgruppen/Pomeroy fick uppdraget i konkurrens med fyra andra aktörer.
– I Godisfabriken är det fokus på hållbarhet, såväl ekologisk som ekonomisk och social. Pomeroy Studios specialområde är just hållbarhet, något som är viktigt här på Godisfabriken som ju är ett stycke Gävlehistoria, säger Ulf Gavlefors, senior byggprojektledare på Gavlegårdarna
– Vi är stolta över att Arkitektgruppen i Gävle i samarbete med Jason Pomeroy och Pomeroy Studio tilldelats uppdraget att gestalta dessa två viktiga byggnader på Godisfabriksområdet åt Gavlegårdarna och gävleborna. Genom vårt unika samarbete för vi samman det lokala kontorets gedigna erfarenhet, lokala kännedom och höga miljöambitioner med Jason Pomeroys nydanande visioner och arkitektur samt hans företags omfattande kunskap om utformning av gröna och mer miljömässigt hållbara byggnader med hög estetisk kvalitet. Vi ser fram emot detta spännande projekt och samarbete. Vårt mål är att de planerade byggnaderna kommer att bidra till att skapa attraktiva livsmiljöer genom nya vackra, miljöanpassade, grönskande landmärken med närhet till Godisfabrikens lokala torg, vattnet, Å-rummet, Centralstationen och Gävle stads centrum, säger Marita Wallhagen, Arkitekt SAR/MSA på Arkitektgruppen i Gävle.
Ett första utkast på hur husen kan komma att se ut kommer i mars, och byggstarten är planerad till årsskiftet 2019/20.