Nyheter

Peab bygger om på Helsingborgs lasarett

Peab har fått uppdraget att bygga om vårdavdelningar inom huvudbyggnaden på Helsingborgs lasarett. Beställare är Region Skåne, Regionfastigheter och kontraktssumman uppgår till 277 miljoner kronor.
Projektet avser ombyggnad av vårdavdelningar inom huvudbyggnadens norra flygel. Tre våningsplan ska utföras som generella vårdavdelningar för somatisk vuxenvård, ett våningsplan ska omfatta BB och ett våningsplan ska omfatta vårdavdelning för barn.
Uppdraget är en generalentreprenad med byggstart i maj 2019 och färdigställandet är beräknad till december 2020.
Projektet orderanmäls i första kvartalet 2019.
Foto: Andreas Hillergren/Region Skåne