Nyheter

Nya Boendet – digital marknads- och samlingsplats för nyproducerade bostäder

Nu öppnar en helt ny tjänst som samlar och presenterar landets nyproducerade bostäder i samtliga boendeformer. Nya Boendet är en marknadsplats där bostadsutvecklarna presenterar sina planerade och pågående bostadsprojekt och når dem som vill ha en ny bostad.
– Det är här man möter sina kunder. Nya Boendet blir den självklara marknadsförings- och säljkanalen för alla bostadsutvecklare. Det säger Monika Pirslin, som har utvecklat tjänsten tillsammans med Edison Donnius.
Nya Boendet, som blir tillgänglig genom både app och webbplats, presenterar bostadsutvecklarnas egen information. Här finns naturligtvis bilder, ritningar och priser. Men det är även möjligt att lyfta presen­tationen ytterligare med teknik som inspirerar, till exempel VR-, AR- och AI-tjänster såsom virtuella visningar, solstudier, inredningsval, bevakningstjänster och annat som underlättar bostadssökarens beslut.
Allt innehåll på marknadsplatsen rör boende. Utöver att samla alla nya bostäder finns det också en blogg. Den innehåller bland annat rådgivning och upplysning inom boendeekonomi och juridik, köpskola samt inspiration om inredning och mat. Det finns många anledningar att vara på Nya Boendet men syftet är främst att underlätta bostadssökarens val och stärka tryggheten i bostadsköpet genom bland annat rådgivning och att visa rätt parametrar. Det går även att knyta kontakt med banker som också är engagerade i tjänsten.
Monika Pirslin har gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen. Hon tycker att nyproduktionen ofta får oförtjänt kritik och för låg status, och räknar med att Nya Boendet ska bli ett viktigt bidrag till att hålla uppe den vikande fastighetsmarknaden.
– Den som söker bostad prioriterar läge, pris och utformning, mindre viktigt är vem som säljer. Eftersom den bostadssökande utgår ifrån sitt önskade läge och vill se vad marknaden erbjuder lokalt är tjänsten attraktiv för alla bostadsutvecklare, stora som små.Då gäller det att presentera bostäderna på ett ställe där alla hittar dem. Därför finns Nya Boendet, säger Monika Pirslin.
Bättre information och kontakt mellan säljare/bostadsutvecklare och köpare kan alltså bidra till att hela processen från planering till inflyttning snabbas upp. Den bilden delas även av branschföreträdare.
– Nya Boendet ger marknaden en välbehövlig injektion som gör att vi lite snabbare kan ta oss ur det svåra marknadsläget. Det är positivt för konsumenterna att de kan se bredden i nyproduktionen. Och när mer är samlat på samma ställe blir det också lättare att jämföra och se vad marknaden har att erbjuda. Det säger Caroline Szyber, tidigare riksdagledarmot och numera vd på Visionsbyggande AB, som arbetar med rådgivning inom bostads- och byggfrågor.
De företag som presenterar sina bostäder på Nya Boendet betalar årsvis en fast summa per bostads­projekt, oavsett storlek. Eftersom den bostadssökande utgår ifrån sitt önskade läge och vill se vad marknaden erbjuder lokalt är tjänsten attraktiv för alla bostadsutvecklare, stora som små.
Nya Boendet öppnar i slutet av mars i Stockholm och Uppsala. Innan årets slut är tjänsten rikstäckande.