Nyheter

Nu är Röhsska museet tillgängligt för alla

När Röhsska museet i Göteborg åter öppnar den 23 februari kommer besökarna att mötas av nya och tillgänglighetsanpassade lokaler. Bland annat har en entré med hiss från gatuplan tillkommit, foajén har moderniserats och framkomligheten till arkitekturhallen och auditoriet har förbättrats.
– Den nya entrén med hiss från Vasagatan har formgivits på ett elegant och välkomnande sätt. Nu kan besökare med funktionshinder eller de som kommer med barnvagn på ett enkelt sätt kan ta sig in i museet, säger Nina Due, museichef. Mötet mellan museets många arkitektoniska egenskaper och ett modernt uttryck har varit en viktig parameter i tillgänglighetsarbetet, samtidigt som Röhsskas karaktär fortsatt är igenkännlig i de omgjorda lokalerna.
Sedan februari 2017 har Röhsska museet varit tillfälligt stängt. Under stängningsperioden har Higab genomfört ett projekt för att öka tillgängligheten i byggnaden. Uppdraget har varit att skapa en ny tillgänglig entré med hiss från Vasagatan och förbättra framkomligheten till arkitekturhallen och auditoriet. Dessutom har foajén moderniserats, trapphuset rustats upp och ett kapprum med flera nya toaletter har tillkommit i källaren.
– Utmaningen med projektet har varit att öka museets tillgänglighet utan att göra negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena. Att tillföra ny teknik som hissar och ventilationssystem har krävt noggrann planering, säger Siman Jasim, projektchef på Higab.
Med tanke på att Röhsska museet byggdes för över 100 år sedan och har stora kulturhistoriska värden, anlitades antikvarisk expertis. Flera olika alternativ studerades och det beslutades att arbeta med de som var mest varsamma. Men det har också funnits flera utmaningar i projektet.
– Röhsska museet byggdes 1916 och på den tiden användes material och byggteknik som inte håller dagens miljökrav. Därför genomförde vi ett saneringsarbete, vilket påverkade tidplanen. Men det är något man alltid får räkna med när man bygger om i gamla hus, fortsätter Siman Jasim.
En ny entré från gatuplan – tillgänglig för alla
GAJD arkitekter har utformat den nya entrén från gatuplan och ombyggnad av källarplan. Uppdraget har varit att skapa en tillgänglighet till receptionen från gatan.
– Byggnaden har olika nivåer i så gott som i alla utställningsrum och arbetsplatser. Vår lösning är en ny sidoentré i gatuplan precis intill huvudentrén på Vasagatan som underordnar sig, rent arkitektoniskt, den stora maffiga originalentrén samtidigt som den är väl synlig och lätt att hitta, säger Mikael Nädele, GAJD arkitekter.
Bakom fasaden är ett hisschakt skapat som når källarplan med nya besökstoaletter och kapprum, som även tar besökaren direkt till receptionen. Mellan receptionen och arkitekturhallen finns nu en trapphiss i kalksten.
Som bonus i projektet utformades en tillgänglighetsanpassning till auditoriet i källaren från 1950-talets tillbyggnad, via en ramp från de publika ytorna i källaren.
Foajéinredning med inspiration från nutida och kulturhistoriska miljöer
Den nya foajén är formgiven av Marge Arkitekter. Inredningens formspråk anknyter till Röhsska museets kulturhistoriska miljö, men erbjuder också ett samtida formspråk som står i kontrast till den historiska arkitekturen. Inredning och byggnad skapar tillsammans ett spännande möte.
– Med utgångspunkt i det geometriska mönstret i entrérummets tak har vi frilagt grundformen, en diamantform, som utgör bas för både butiksmöbler och bänkar. Den kan sedan kombineras ihop på olika sätt; fristående, två och två; i oregelbundna formationer eller symmetriska formationer. Enheterna kan flyttas runt och kombineras med varandra; bänk med läggbord och så vidare, berättar Louise Masreliez, Marge Arkitekter.
Kulörerna i inredningen är tagna från de glaserade tegelfriserna i arkitekturhallen. Materialen är nya med industrifilt som dämpar efterklangstiden i rummet, betsat trä, zink och kork. Materialen understryker de geometriska formerna och bidrar till att skapa en nyfikenhet för design hos besökaren.
De viktigaste åtgärderna i ombyggnationen är:
Ny entré med hiss från Vasagatan för att alla lätt ska kunna ta sig in i museet.
Ombyggd foajé med större utrymme som öppnar upp för bättre rörelseflöden och tillgänglighet.
Nya toaletter, skötrum och barnvagnsparkering i källarplanet.
Nytt kapprum i källarplanet där besökare kan hänga av sig kläder i lugn och ro utan att befinna sig mitt i museets publikflöde.
Foto: Higab/Bert Leandersson