Nyheter

NCC:s nya huvudkontor blir en hållbar byggnad i Solna

Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Huvudkontoret inryms i ett större kontorsprojekt på drygt 32000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. NCC:s verksamhet kommer att ta i anspråk drygt 20 000 av dessa kvadratmeter. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till E4:an.
NCC:s nya huvudkontor byggs i Järva krog, som ligger ett stenkast från Ulriksdals pendeltågsstation. Utöver två kontorsbyggnader omfattar projektet även ett sjuttiotal lägenheter samt ytor för handel. Projektet bidrar till att utveckla en ny tät stadsstruktur i Järva krog. Det nya huvudkontoret präglas av hållbarhet rakt igenom. Det får en hög miljöklassning via Breeam Excellent och energiförbrukningen kommer att ligga på lägre än 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det innebär att det nya huvudkontoret får en energiförbrukning som endast blir hälften så stor som på NCC:s befintliga huvudkontor, som även det ligger i Solna.
Det nya huvudkontoret får en stomme av stål och betong samt limträbalkar. Kontorsbyggnaden uppmuntrar till spontana möten i vardagen eftersom det kommer att finnas ett atrium samt ett öppet trapphus. En faktor som sticker ut på NCC:s nya huvudkontor är det faktum att man kommer att ha modulbaserade sektioner av solceller på delar av fasaden.
Sedumgräs på taket
Det är takentreprenören BG Byggros som levererar taket till kontorsbyggnaderna.
–Det är verkligen roligt att få vara med och bidra till ett sådant här prestigeprojekt, inte minst eftersom miljömärkningen enligt Breeam bidrar till höga krav på sedumtaket. Vi levererar drygt 2500 kvadratmeter tak till projektet. För närvarande håller vi på med första etappen på drygt 1500 kvadratmeter. I april i år räknar vi med att så sedumgräset på taket, säger Lars Risberg, projektledare på BG Byggros.
–Taket på den första etappen av projektet färdigställs senast i maj 2019. I höst påbörjas arbetet med den andra etappen. På sedumtaket ska det finnas inte mindre än tretton olika sorters sedumgräs per kvadratmeter. Dessutom ställer Breeam krav på att man tillvaratar dagvattnet. På taket kommer det även att finnas några partier med vegetation som påminner om ängsmark, säger Lars Risberg.
FAKTA I KORTHET
Startboxen, Nybyggnad av NCC:s nya huvudkontor vid Järva Krog i Solna
Tidplan: augusti 2017- oktober 2020
Byggherre: NCC Property Development
Projektledare: Projektgaranti
Arkitekt: White Arkitekter
Kostnad: 1 miljard kronor
Av Annika Wihlborg
Bilden:
NCC:s nya huvudkontor kommer att ligga i Solna.
Bild: NCC