Nyheter

Kraftigt fallande byggaktivitet per invånare i snabbväxande län

Analysföretaget Industrifakta har i sina regionala trendanalyser sett en minskad byggaktivitet per invånare i två av de län i Sverige som har den starkaste befolkningstillväxten.
Analysansvarig Jens Linderoth förklarar närmare:
– Stockholms- och Uppsala län är de regioner som de senaste två åren har haft den kraftigaste befolkningstillväxten. Samtidigt visar våra beräkningar på en minskad aktivitet för husbyggande och underhåll under samma period. Effekten i Stockholms län är markant och visar att aktiviteten per invånare har sjunkit med närmare 30 procent under 2017 och 2018.
I Uppsala län har volymen byggande och underhåll per invånare under samma period minskat med över 15 procent. Östergötlands län är ytterligare ett sådant exempel. Befolkningen har de senaste två åren vuxit över genomsnittet i riket, men samtidigt faller byggaktiviteten och våra prognoser indikerar att volymen per invånare minskar med närmare 18 procent.
– Den negativa utvecklingen i Stockholms- och Uppsala län är främst ett resultat av en negativ rekyl för bostadsbyggandet i kombination med en fortsatt stark befolkningstillväxt. Vi kan dock även notera att aktiviteten inom delar av lokalbyggandet tappar fart säger Jens Linderoth. Det är viktigt att notera att anläggningsbyggandet inte ingår i dessa beräkningar samt att det handlar om påbörjade husbyggnadsinvesteringar, fortsätter Jens.
– Det går att lyfta fram regioner i Sverige som har en motsatt utveckling. Ett exempel är Hallands län, där både befolkning och byggaktivitet per invånare har ökat kraftigt under de senaste två åren. Blekinge län har haft en befolkningstillväxt under genomsnittet de senaste två åren. Husbyggnad och underhåll har dock ökat, vilket har inneburit att aktivitetsnivån per invånare har stigit kraftigt.

Källa: Industrifakta AB