Nyheter

Erlandsson Bygg och Ramirent i värdefullt säkerhetssamarbete

Skärsår är en av de vanligaste kroppsskadorna efter tillbud och olyckor på byggföretaget Erlandsson Bygg AB:s arbetsplatser.  
– Jag har en grupp KMA-samordnare som jobbar aktivt och hjälper produktionen ute på arbetsplatserna med de här frågorna, säger Kristina Bengtsson, KMA-chef, det vill säga ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, på byggföretaget Erlandsson Bygg AB.
Byggföretaget Erlandsson Bygg för statistik över inträffade tillbud och olyckor. Rapporteringen delas in i de fyra kategorier allvarliga olyckor, olyckor, allvarliga tillbud och tillbud – det vill säga något som inte blev men kunde ha blivit en olycka
– Allvarliga olyckor är när den skadade på grund av det som hänt varit borta mer än en dag ifrån arbetet. Självklart vill vi minska alla olyckor och tillbud, men dessa har vi störst fokus på.
I uppföljningen av de allvarligaste olyckorna jämförs dem över tiden med det totala antalet arbetande timmar i företaget.
– Vi följer även upp vad som hänt i varje enskilt fall inom de fyra kategorierna. För att hitta mönster och se vad som lett fram till flest olyckor. Därefter arbetar vi med att sprida kunskap, informera och hitta lösningar för att olyckorna inte ska uppstå igen.
Skärskador vanligast
Den sammanställning och analys av 2018 års olycksstatistik som Erlandsson Bygg presenterar i mars 2019 visar att olyckor ofta inträffar i anslutning till verktyg och maskiner.
Skärskador, fall, att du ramlar och ögonskador är de vanligast förekommande olyckorna och tillbuden, enligt Erlandsson Byggs inrapporterade siffror från arbetsplatserna.
– Skärskador skulle jag säga är absolut vanligast. Du har kanske tagit av dig skyddshandskar för att göra iordning något med en kniv och sluntit, tillägger Kristina Bengtsson.
Andra förekommande tillbud och olyckor som Kristina Bengtsson nämner är skador orsakade av från byggnadsställningar eller andra ställen tappade verktyg.
Akut olycksövning
Att verktyg och maskiner ofta är inblandade när det handlar om olyckor gör Erlandsson Byggs fleråriga säkerhetssamarbete med uthyrningsföretaget och partnerskapsbolaget Ramirent särskilt angeläget.
På särskilda skyddsombudsdagar går byggföretagets skyddsombud tillsammans med Ramirents medarbetare igenom frågor som rör arbetsplatssäkerhet och säkerhetsföreskrifter kring nya verktyg och fordon.
Vid tre tillfällen har Erlandsson Bygg och räddningstjänsten med ambulans- och brandkårspersonal övat på fiktiva, akuta olyckssituationer. Vid den senaste övningen i Vänersborg i oktober 2018 deltog även Ramirent.
Vi har ett väldigt bra samarbete med Ramirent. Vi är det enda byggföretaget som har en sådan här räddningsövningsdag, avslutar KMA-chef Kristina Bengtsson, Erlandsson Bygg AB.