Nyheter

Byggbranschen bromsar in – fler tvister och färre bygglov under 2018

Efter en lång tillväxtperiod är den svenska byggbranschen nu på väg in i en recession. Rekordåret 2017, då över 200 miljarder investerades i nybyggnationer, följs av ett skakigare 2018. Fler tvistemål och färre beviljade bygglov under förra året talar för att en kraftig inbromsning i konjunkturen är på väg. Detta framgår av siffror som analysföretaget Industrifakta och Golvbranschen, GBR samlade in under 2018.
Mellan 2015 och 2017 steg investeringarna i ny- och tillbyggnationsprojekt med närmare 30 procent. Enligt en prognos från Industrifakta så vände trenden under 2018. För perioden 2017–2020 räknar man istället med en minskning med 5 procent per år.
Antalet beviljade bygglov sjönk kraftigt under 2018. För flerfamiljshus beviljades 30 procent färre bygglov än under 2017. Byggloven för småhus och kommersiella fastigheter gick också ned, men inte lika kraftigt. Inom dessa segment beviljades 20 procent färre bygglov under 2018.
– Ansökan om bygglov sker tidigt i processen, så det dröjer ett tag innan minskningen ger utslag på investeringarna. Detta ger dock en tydlig fingervisning om utvecklingen de kommande åren, säger Joanna Nordström, jurist på Golvbranschen.
Branschorganisationen Golvbranschen, GBR vittnar även om att tvistemålen ökade kraftigt under föregående år.
Flera av våra medlemmar har senaste tiden fått problem med beställare som inte betalar i tid och hört av sig till oss. Som entreprenör gäller det att vara observant på när betalningar börjar dröja då det många gånger är ett tecken på att beställaren inte har den likviditet som behövs. Vi upplever att många inte känner till vilka regler som gäller och därför uppmanar vi alla som stöter på dessa problem att höra av sig för juridisk rådgivning, säger Joanna Nordström.