Nyheter

RO-gruppen tar hem samverkansprojekt

RO-Gruppen ska i samverkan med Borås Stad utföra en om-, till- och nybyggnad av Myråsskolan.

RO-Gruppen tog hem anbudet med små marginaler och där en av de avgörande delarna var hur man i företaget arbetar med kultur och värderingar.
–Väldigt roligt att Borås Stad väljer att tillsammans med oss på RO-Gruppen forma den nya Myråsskolan. Inte minst för att det är tack vare vilka vi är, vår kompetens och våra värderingar – ett fint betyg på vårt omfattande kulturarbete. Vi ser mycket fram emot att ta oss an projektet, där samarbetet med staden rivstartar direkt efter sportlovet (vecka 8), säger Daniel Paterson, Affärsområdeschef på RO-Gruppen Södra Älvsborg.
Myråsskolan i Borås är en f-6 skola med ca. 520 elever. Skolan är en 3 parallell skola som i och med projektet ska växa till en 4 parallell skola. Totalt ska skolan rymma 756 elever samt ca. 100 lärare med 7 arbetstorg integrerade i arbetslagen. Det ska även byggas en ny idrottshall som skall P-märkas samt uppfylla kraven enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer gällande fysisk tillgänglighet, nivå grön.
Projektet beräknas stå färdigt i juni 2021 och den totala projektsumman bedöms till ca. 130 miljoner kronor.