Nyheter

Skansen får nytt kunskapscentrum för Östersjön

I april invigs ett nytt kunskapscentrum i världsklass för Östersjön på Skansen i Stockholm med akvarier, utställningsytor, skolsalar och laboratorium. Här kan besökarna lära sig om Östersjöns känsliga ekosystem och hur vi ska verka för att på bästa sätt ta hand om den unika marina miljön.
Skansen har tillsammans med BalticSea2020 inlett ett samarbete för att förbättra möjligheterna för att Östersjön ska kunna förbli ett livskraftigt hav i framtiden. Östersjön är ett unikt innanhav som påverkas starkt av människans agerande.
– Omkring 90 miljoner människor bor runt Östersjön. Genom att sprida kunskap om innanhavet hoppas vi kunna öka insikten hos allmänheten om Östersjöns känsliga ekosystem. Genom att förändra vårt eget agerande kan vi bidra till att förbättra villkoren för Östersjön som också är hem för många specialanpassade växter och djur, förklarar Anna Björn på Baltic Sea Science Center.
Hon understryker att Östersjön är en ovärderlig resurs som vi måste värna om.
– Ska vi kunna fortsätta att använda Östersjön som vi hittills gjort måste vi ta hand om havet bättre. Vi vill visa allmänheten allt fantastiskt och bra Östersjön har att erbjuda.
Tankarna på att visa Östersjön under ytan har funnits länge, nu är det inte långt kvar till invigningen av det nya kunskapscentret. Skansen är en utmärkt plats för att berätta om samspelet mellan människa, djur och natur. Alla är välkomna att besöka centret som också kommer att ta emot skolklasser.
– Tanken är att kunskapscentret ska utgöra en läroplattform där vi genom information kan öka engagemang. Vi har möjligheten att nå 1,4 miljoner människor vilket känns fantastiskt, fortsätter Anna Björn.
Själva byggnaden som är placerad bredvid Galejan smälter fint in i omgivningen. Den strama stilrena fasaden är byggd med hållbara naturmaterial i betong, glas och trä. Akvarierna finns på bottenvåningen och plan två är vigt åt skötsel av akvarierna. På plan tre till fem finner besökaren en utställning om Östersjön. På plan fyra presenteras alla samarbetspartners. Högst upp finns en labbsal för skolor. I dagsläget återstår en del markarbete. Projektet har enligt Peter Höglund på SH Bygg gått bra, även om det inneburit en del utmaningar.
– Logistiken har varit avancerad med små upplagsplatser och besökare att ta hänsyn till. Vi har i projektet ständigt upprättat nya plattformar för betongbilar och pumpbilar eftersom vi platsgjutit hela byggnaden, vilket krävt 1450 m3 betong. Med god planering har vi övervunnit alla utmaningar till belåtenhet. Entreprenaden blev godkänd den 12:e februari vilket känns tillfredställande.
Nu återstår snart bara den stora invigningen den 11 april.
– Vi hoppas på många besökare som sedan kan hjälpa oss att sprida vidare kunskap om Östersjön, avslutar Anna Björn.
Fakta
Baltic Sea Science Center på Skansen
Nybyggnad av akvarier mm på Skansen i Stockholm
Byggherre: Stiftelsen Skansen
Totalentreprenör: SH Bygg Sten & Anläggning AB
Byggentreprenör: SH Bygg Sten & Anläggning AB
Byggstart: mars 2017
Färdigt: April 2019
Värde: ca 150 Mkr
Av Ofelia Graah Hagelbäck