Nyheter

Nock och Peab bygger lägenheter för unga vuxna åt Alingsåshem

Nock Massiva Trähus bygger just nu tillsammans med Peab 26 lägenheter för unga vuxna på beställning av Alingsåshem. Nock har som affärsidé att industriellt producera flerfamiljshus i korslimmat trä. Det är en produktionsmetod som är snabbare, billigare och betydligt mer miljövänlig än att bygga traditionellt i betong.
– Sverige behöver fler hållbara hyresrätter som folk har råd med för att vi ska kunna minska bostadsbristen. Att bygga i korslimmat trä är klimatsmart och energieffektivt samtidigt som det är billigare än traditionella betonghus, säger Örjan Landström, vd för Nock Massiva Trähus.
På beställning av Alingsåshem bygger just nu Nock Massiva Trähus i samarbete med Peab de 26 lägenheterna i form av färdiga lägenhetsmoduler. Husen byggs färdiga i fabrik till 96 procent innan de körs ut till byggplatsen för montage, vilket innebär att badrum, kök, fönster och dörrar är helt färdiga när husen lämnar fabriken.
Den höga färdigställandegraden möjliggör kortare ledtider och därmed mindre störningar för närområdet kring fastigheten. Alingsåshem räknar med att lägenheterna ska bli möjliga att söka nu under våren och att de nya hyresgästerna ska kunna flytta in till hösten.
– Vi är glada att få bidra med bostäder till unga vuxna, eftersom det är en av de grupper som har allra svårast att ta sig in på bostadsmarknaden. Med våra bostäder kan man dessutom hålla rimliga hyresnivåer, vilket är extra viktigt för denna målgrupp, säger Örjan Landström.
Enligt Boverket råder i dag bostadsbrist i 243 av 290 svenska kommuner och den senaste prognosen visar att över en halv miljon nya bostäder behöver byggas till år 2025. Byggsektorn står för nästan en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp.
Bild: Nock Massiva Trähus