Nyheter

JUUL | FROST Arkitekter formar framtidens ryska städer och bostäder

Ryssland gör upp med sovjettidens byggnadskonst. JUUL | FROST Arkitekter har utformat en helt ny stadsdel med knapp 400 000 kvadratmeter fördelade på ett 14 hektar stort område på Oktyabrsky ön som gränsar till Kaliningrads historiska centrum. Stadsområdet ska vara modell för förbättringen av städer, bostäder och livskvalitet för 25 miljoner ryssar.
Sedan andra världskriget har Sovjets modernism dikterat stadsutvecklingen i Ryssland. Under Stalin skedde en enorm utveckling inom infrastruktur och industri vilket fick ryssarna att flytta mot städerna, men de fick nöja sig med att dela på alldeles för få bostäder. Nikita Chrusjtjov gjorde upp med bostadsbristen med lågprisbostäderna ”Khrushchevki”. På bara sju år byggdes det fler bostäder än de 40 åren innan. Fokus var på billiga kvadratmeter och prefabrikation. Fram till 70-talet byggdes det svindlande 290 miljoner kvm bostäder, dock av lägre kvalitet. Även nutidens nybyggnation är av lägre standard, medans den mångåriga fokusen på bostadsbyggnation har efterlämnat en brist på politiskt intresse för utvecklingen av stadens offentliga rum som huvudsakligen ger plats till bilar framför människor.
Nu önskar ryssarna byggeri och stadsrum med större mänsklig skala, fokus på hälsa, trygghet, diversitet, anpassningsförmåga och miljö. Därför tittar de mot Danmark och hämtar erfarenhet och kompetenser hos JUUL | FROST Arkitekter.
– För oss anses goda lägenheter och små gröna rum i staden som självklart. I Ryssland ska man jobba hårt för att uppnå möjligheten till att bo i en bostad av god kvalitet. De standarder och värden som ryssarna efterfrågar, har vi på arkitektkontoret många års erfarenhet med att rita. Genomlysta lägenheter, trygghet, diversitet, anpassningsbarhet och miljö; vi har alltid fokus på att skapa mervärde för både bygget, staden och människor, och vi planerar varje nytt bygga som en del av ett större urbant sammanhang, berättar Helle Juul, grundande partner.
Nya urbana standarder
Den ryska regeringen har lanserat ett byggprogram på 800 miljoner m2 som ska förbättra bostads- och livskvaliteten för 25 miljoner ryssar och samtidigt utvecklar de en ny modell för bostadsstandarder.
– Vi har blivit inbjudna till utvecklingsprojektet, för att ryssarna söker erfarenhet utifrån. Denna gången har vi fått ett särskilt spännande uppdrag, då vi har fått möjlighet att sätta en fysisk prägel på ett stort stadskvarter i Kaliningrad, som ska tjäna som ett exempelprojekt för utvecklingen av andra ryska städer, berättar Flemming Frost.
JUUL | FROST Arkitekter står bakom en helt ny stadsdel på det 14 hektar stora området på Oktyabrsky ön som gränser upp till Kaliningrads historiska centrum. Projektet innehåller över 3500 genomritade bostäder, 10 förskolor, en skola, kommersiella fastigheter, ett hotell och hotell lägenheter samt gröna gårds- och stadsrum. Projektet presenteras i våren 2019 för de beslutsfattande politiska organ.
Projektet är en del av den 385 hektar stora utvecklingen av hela Oktabrsky ön. På bakgrund av Kaliningrad stadium som byggdes på Oktyabrsky ön i samband med VM under sommaren 2018, har Oktyabrsky ön utpekats av den ryska regeringen, som en särskild ekonomisk zon, för att attrahera internationella investeringar och turism. Förutom stadionområdet utvecklas och byggs ett kultur- och museumsnav på ön. Arkitektkontoret har utformat projektet baserat på masterplanen, utformat av LDA Design (England). Arkitektkontoren Openfabric (Holland), Turenscape (Kina) och Alison Brooks Architects (England) ska utforma andra delar av Oktyabrsky området.
Danskt tankesätt ska utmana
Utvecklingen av projektet har ägt rum i nära samarbete med ryska Strelka KB, en rådgivande verksamhet under Strelka Institute, som sattes i världen för att ändra de kulturella och fysiska landskapen i ryska städer.
– Vi har samarbetat med Strelka KB flera gånger under de senaste två åren, denna gången särskilt nära, för att säkerställa, att alla de tekniska kraven har uppfyllds och att projektet kan realiseras. Det har varit viktigt för oss att lösa uppgiften inom den befintliga masterplanen, men också att utmana dem. De har bjudit in oss, för att de vill ha våran vinkel, inte en rysk. Till exempel har vi gjort det klassiska rutnätet mindre, med gröna korridorer och skapat ett mera dynamiskt och tryggt stadsområde. De efterfrågade inte en landskaplig lösning, men det har vi inarbetat bl.a. en 35 meter bred grön boulevard med plats för gatuaktiviteter, eftersom vi är övertygade om, att landskap-, stads- och gårdrum är avgörande för kvaliteten av de boendes vardag, säger Flemming Frost.
FAKTA:
Bostäder: 314.213 m2, fördelat på 3510 bostäder.
Näringslivs- och kommersiella areal: 18.780 m2
Hotell och hotell lägenheter: 23.647 m2
10 förskolor och skola 29.528 m2
Totalt: 386.168 m2
Byggnadshöjden går från 5 till 20 våningar, och området har 57 822 m2 parkering, fördelat på drygt 2000 p-platser.
Bild: JUUL | FROST Arkitekter