Nyheter

Intea går in i Sahlgrenska Life

Intea Fastigheter AB och Vitartes AB har inlett samarbete för att uppföra hus 2 och 3 i projektet Sahlgrenska Life i Göteborg.
Sahlgrenska Life omfattar specialanpassade lokaler för life science, högspecialiserad vård, avancerad forskning, utbildning samt näringslivsutveckling. De nya byggnaderna kommer att sammanlänka Sahlgrenska Universitetssjukhuset och de medicinska institutionerna på Medicinareberget.
Projektet har utvecklats av Vitartes tillsammans med Västfastigheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Projektet som pågått i ett antal år har nyligen gått in i en intensivare fas. Vitartes ska fortsätta att utveckla hus 2 och 3 tillsammans med Intea som också blir den långsiktiga ägaren.
– Utöver lokaler för rättsväsende och högskolor, är sjukvård ett prioriterat tillväxtområde för Intea. Att få vara med redan i projektets tidiga fas ger oss ypperliga möjligheter att anpassa och förbereda de nya husen för en långsiktig egen förvaltning, säger Christian Haglund på Intea.
I hus 2 och 3 skapas specialanpassade lokaler om cirka 55 000 kvm. Projektering pågår och en ny detaljplan har gått ut på samråd. Preliminär byggstart är beräknad till våren 2021 och byggnaderna väntas stå klara år 2024.
– Vi har arbetat länge med att skapa förutsättningar för ett translationellt center i ett strategiskt läge i Göteborg. Nu har vi rätt läge och rätt samarbetspartner för att ta nästa kliv mot att uppnå vår vision, säger Steinar Stokke.
SveaNor förvärvade i december 2018 Hemsö Fastighets AB:s aktiepost i Vitartes AB vilket innebär att Vitartes nu kan inleda andra samarbeten. Hemsö kvarstår som delägare och samarbetspart i Vitartes projekt i Hagastaden.
Foto: Vitartes