Nyheter

IKEA har minskat matsvinnet med 1,4 miljoner kilo

Genom IKEAs satsning mot matsvinn har över 3 miljoner måltider sparats. Det innebär ytterligare en milstolpe mot att nå målet om att minska matsvinnet på IKEA med 50 procent.
En tredjedel av all mat som skördas och produceras i världen går till spillo eller slängs i soporna. Samtidigt kommer mer än en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp idag från livsmedel. En del av IKEAs resa att bli klimatpositiva har därför varit att komma tillrätta med matsvinnet som uppstår i IKEAs Restauranger världen över.
Med mer än 420 varuhus på 52 marknader över hela världen är IKEA en av världens största restaurangkedjor med ett stort ansvar för miljön. IKEA är nu inne på andra året i sin satsning på att minska matavfallet i alla IKEAs varuhus med 50 procent före den sista augusti 2020. Och resultaten är hittills väldigt lovande. Mer än 1,4 miljoner kilo mat har sparats sedan satsningen inleddes, vilket motsvarar mer än 3 miljoner måltider. En måltid motsvarar 450 gram.
Genom en smart lösning vägs och registreras matavfallet i varuhusens restauranger och bistroer. Mer än hälften av alla varuhus världen över har implementerat lösningen medan andra varuhus ligger i startgroparna.
– I Sverige har vi implementerat lösningen i alla våra restauranger redan. Enbart i Sverige har vi sparat 175 000 kilo matsvinn och räddat 388 000 måltider, säger Ann Holster, ansvarig för IKEAs restauranger i Sverige.
I den här första fasen av projektet har man fokuserat på åtgärder för att minska det matavfall som förekommer i varuhusens dagliga verksamhet. Det har lett fram till nya arbetssätt i många IKEA kök och det finns redan exempel på varuhus som har minskat sitt matavfall med 50 procent eller mer.
– I de flesta fall ser vi omedelbara resultat när medarbetarna börjar jobba med lösningen. Vi har också noterat att varuhus som har jobbat med lösningen från början behåller den låga nivån på matsvinnet, vilket är en tydlig indikator på att satsningen leder till en permanent minskning av matavfallet, säger Michael La Cour, VD på IKEA Food Services AB.
Nästa steg i satsningen är att titta på hur den mängd mat som kunderna lämnar kvar på tallriken efter att ha ätit eller fikat på IKEA kan minskas. En första studie som gjorts i utvalda varuhus ger en tydlig indikation om att den mat som lämnas på tallriken kan minskas radikalt genom en kombination av åtgärder: små förändringar av arbetssättet samtidigt som man ökar medvetenheten om matsvinnet bland kunder och medarbetare är de viktigaste drivkrafterna för att uppnå en positiv förändring.
– Vi tycker det är viktigt att sätta upp kortsiktiga mål för att ta itu med globala utmaningar som exempelvis matsvinnet. Vi visste från början att det här inte skulle bli någon lätt uppgift. Även om det hittills ser bra ut finns det fortfarande mycket att göra innan vi når vårt mål, och vi jobbar hårt för att komma dit eftersom maten är för värdefull för att kastas bort, säger Michael.
Foto: IKEA