Nyheter

Hushållen har goda marginaler i sin boendeekonomi

Swedbanks sammanvägda Boindex landade på 116 både kvartal tre och kvartal fyra 2018. Boindex för småhus var också oförändrat jämfört med tidigare kvartal på 115, medan indexet för bostadsrätter steg något, från 117 det tredje kvartalet till 118 kvartal fyra.
Det innebär att bostadsrättsköparna lägger en något mindre andel av sin inkomst på boendet idag jämfört med föregående kvartal. Boindex för bostadsrätter påverkades positivt av lägre bostadspriser, lägre räntor och lägre energikostnader.
– Hushållens köpkraft är generellt god för köp av bostad, det finns ordentliga marginaler i boendeekonomin. Men det finns variationer beroende på bostadsort och typhushåll. Bäst köpkraft just nu har sammanboende i bostadsrätt i mindre kommuner. Sämst köpkraft har ensamstående med barn i bostadsrätt i storstadsområden, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.
Swedbank Boindex publiceras kvartalsvis och mäter hushållens köpkraft vid köp av småhus och bostadsrätt. Boindex är 100 när 30 procent av hushållens disponibla inkomster går till boendekostnader. Ett Boindex över 100 tyder, förenklat, på goda marginaler. När indexet stiger betyder det att hushållens boendekostnader sjunker. Boindex tas fram i en sammanvägd variant för hela den svenska bostadsmarknaden, för småhus respektive bostadsrätter och för fem typhushåll. Det visar hur köpkraften varierar mellan olika orter, bostadstyper och typhushåll.