Nyheter

Trace Software International säljer elecworks till Dassault Systèmes Solidworks

Trace Software International säljer elecworks ™, den elektriska CAD-mjukvaran, till Dassault Systèmes Solidworks.
Trace Software International tillkännager undertecknandet av ett slutgiltigt avtal om försäljning av elecworks ™, mjukvaran för design av el- och automationsprojekt, till Dassault Systems Solidworks.
Trace Software International är den globala experten inom design av professionella mjukvarulösningar, med en unik specialisering inom elindustrin sedan 1987, elektrisk design, elberäkning och fotovoltaik.
Företaget beslutar att sälja elecworks ™ el- och automationsdesignprogramvaruprodukt till Dassault Systèmes Solidworks. Manöveren beror på företagets strategiska åtagande att återfokusera sin kärnkompetens om utveckling av mjukvara för elberäkningen och solcellerna för att ytterligare stärka sin position på den globala marknaden.
elecworks ™: ELEKTRISKA CADEN FÖR VÄRLDEN
elecworks ™, översatt till 12 språk, introducerades på marknaden för elektriska schema-design och automationsprojekt 2009 vid SOLIDWORKS World i Orlando. Under 2012 tecknade Dassault Systèmes Solidworks, världsledande inom 3D-lösningar, ett avtal med Trace Software International för att slutföra sitt schematiska designutbud. elecworks ™, som utvecklats av Trace Software och Certified SolidWorks Gold Product, marknadsfördes sedan som SolidWorks Electrical. Sju år senare förvärvar Dassault Systèmes Solidworks mjukvaran.
– De investeringar som är nödvändiga för att fortsätta att förbättra lösningen och uppfylla alla behoven hos en elektrisk CAD-lösning har blivit alltför viktiga för våra små och medelstora företag: vi har logiskt enats om att sälja denna enhet av verksamheten till Dassault-system, säger Etienne Mullie, FoU-chef och president för Trace Software.
Dessutom förvärvar Dassault Systèmes den immateriella äganderätten för programvara och dess utvecklingsteam. elecworks ™ och SOLIDWORKS electric ™ är exakt samma produkt och har följt samma takt för utveckling och uppdatering. För elecworks ™ -användare kommer det ingen förändring i arbetsvanorna och kunderna kommer att dra nytta av kompetensen hos fasta nätverket eller SOLIDWORKS-distributörerna i världen.
Nu marknadsförs som SOLIDWORKS Electrical, kommer mjukvaran att dra nytta av världsledande ledning av Dassault Systèmes Solidworks. Förutom 3D-design, möjliggör detta förvärv Dassault Systemes att tillgodose alla behov inom den mekatroniska designkedjan: el och automation, mekanik och tillämpad elektronik.
Efter mer än 30 års erfarenhet lämnar Trace Software International den elektriska designindustrins värld. Bolaget kommer att intensifiera investeringarna inom byggindustrin, där BIMs störande kraft låser upp affärsmöjligheter på solcells- och energimarknaderna.
Genom att välja att fokusera sina forsknings- och utvecklingsinsatser på de senaste framstegen inom bygg- och energimarknaderna, bekräftar Trace Software återigen att innovationen är fast rotad i sitt DNA.