Nyheter

Nu säljs 56 kloka bostadsrätter på Bäckby i Västerås

På tisdag, den 19 februari, startar försäljningen av lägenheter och radhus från BoKlok, på Bäckby. Beräknad inflyttning i de nya hemmen är sommaren 2020.
På Bäckby ska BoKlok bygga 56 nya hem i bostadsrättsform, bestående av 48 lägenheter och 8 radhus. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre och fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm. Radhusen kommer att ha 5 rum i två plan, med en yta på 117 kvm. Alla bostäderna byggs som bostadsrätter och boendekostnad för avgift till bostadsrättsföreningen och beräknad ränta blir ca 4300 kr per månad för en tvårumslägenhet, och 8700 kr per månad för ett radhus.
– Att bo i bostadsrätt gör ju att man äger sitt boende och har helt andra möjligheter än om man hyr. Genom att bygga bostadsrätter på Bäckby vill vi bredda utbudet av upplåtelseformer så att fler Bäckbybor får möjlighet att äga sitt hem utan att behöva lämna sin stadsdel, säger Timo Lumioja, projektledare på BoKlok.
Likt alla bostäder från BoKlok sker försäljningen genom en offentlig turordningsdragning. Det betyder att en turordningslista upprättas vid säljstarten och kunder får därefter välja den bostad som passar dem bäst utifrån det turordningsnummer de tilldelats. Genom detta tillvägagångssätt ges alla samma chans och budgivning utesluts helt.
– Vår turordningslista gör att vi kan genomföra försäljningen på ett rättvist sätt utan krångliga kösystem och ger alla möjlighet att välja boende utan att behöva armbåga sig fram i en budgivning. Slutpriset blir aldrig mer än man förväntat sig och inga dolda avgifter tillkommer. Eftersom allt sker på samma kväll samlar vi också kunderna och alla får träffa sina blivande grannar, vilket känns fint!, säger Timo Lumioja.
BoKlok Diamanten, som det nya kvarteret kommer att heta, ingår som en del i en större utveckling av stadsdelen Bäckby. I området planeras totalt 450 nya bostäder, aktivitetsområden, nya torg och parkstråk. Västerås stad har en tydlig ambition att Bäckby ska vara en stadsdel med en rik mångfald och med ett varierat utbud av boendeformer och prisnivåer. Västerås stad och de tre byggaktörerna, BoKlok, Ikano bostad och Mimer, har arbetat fram en social agenda i en gemensam programförklaring för hela utbyggnadsprojektet.
Bild: BoKlok