Nyheter

MVB bygger ännu en förskola i Malmö

Stadsfastigheter, Malmö Stad, har gett MVB i uppdrag att bygga den nya förskolan Kv. Rönneholm 3. Ordern är värd cirka 100 miljoner kronor.
Malmö stad växer fort. Antal barn i åldern 1 – 5 år förväntas år 2028 vara drygt 24 500, en ökning med 5 % jämfört med dagens antal. För att täcka behovet av förskoleplatser har Malmö stad flera skolprojekt på gång, varav Rönneholms förskola är ett av dessa.
Den nya förskolan på Nordlinds väg byggs i tre plan, ca 4 500 kvm, och kommer att rymma 15 avdelningar (ca 295 barn). I projektet ingår även anläggning av ny utemiljö på ca 7 450 kvm. Verksamheten pågår under hela entreprenadtiden i befintlig byggnad, som rivs när den nya förskolan är klar och verksamheten flyttat dit.
MVB har stor erfarenhet av skolbyggen och har genomfört flera projekt till Malmö stad, senast Tingdammsskolan i Oxie som invigdes hösten 2018. Pågående byggprojekt för Malmö stad är uppförandet av Annebergsskolan, en F-6 skola mitt inne i Borgmästaregården och Tröskans förskola i Limhamn.
Nya Rönneholms förskola beräknas vara färdig i december 2020.
Bild: MVB