Nyheter

Anders Borg framtidsspanar på Fastighetsmässan 6-7 mars

– Vad ser du för utmaningar i Sverige just nu inom den ekonomiska sektorn?

– Det bromsar upp under 2019 efter oron på de finansiella marknaderna under hösten. Det finns en rad orosmoment just nu. Trump och handelskonflikten mellan USA och Kina är inte bra. Att Storbritannien är på väg mot Brexit är också komplicerat. De politiska motsättningarna i Frankrike pressar tillbaka reformviljan.
Samtidigt är räntorna låga och kommer att förbli låga. Det finns ingen inflation i Sverige eller i USA och övriga omvärlden. Det behövs inte några stora räntehöjningar från Riksbanken. Det betyder att tillväxten har en del stöd. Fastighetsmarknaden kommer att gå lite sidledes under 2019. Det sker ju en uppbromsning i nybyggnationen.
Sverige har goda förutsättningar för tillväxt. Företagsklimatet är starkt, makroekonomi i god ordning, innovationsförmågan stark och arbetsmarknaden präglas av stabilitet i lönebildningen. Det kan också komma en del strukturreformer. En borttagen värnskatt och förbättrade villkor för personaloptioner gör Sverige mer attraktivt. Kan det också ske vissa avregleringar kring hyresfastigheter och byggnation är det positivt.
Den stora utmaningen är hushållens skuldsättning i kombination med att byggsektorn vuxit mycket snabbt de senaste åren. Sker det en mer allvarlig uppbromsning i världsekonomin kommer det påverka Sverige.
2019 behöver inte bli ett dåligt år, men det sker en avmattning i tillväxten och de finansiella marknaderna kommer nog förbli slagiga.
– Fastighetssektorn har utvecklats starkt, vad är din framtidsspaning för fastighetsbranschen
– Fastighetssektorn i Sverige och Norden är väldigt intressant. Det sker nu en mycket snabb urbanisering i hela Norden. Göteborg, Stockholm, Malmö och andra större städer ser en snabb befolkningstillväxt och förutsättningar för att näringslivet ska växa är goda. Arbetsmarknaden är stark och närheten till forskning och utveckling ger ett stöd. Start up-företagen har bra förutsättningar. Tillgången till infrastruktur är en viktig faktor. Det kommer att behöva byggas mera, men det måste ske utan att det finansiella riskerna ökar. Det betyder att det måste ske gradvisa förändringar av regelverket för att det ska bli mindre kostsamt att bygga.

Varför är Fastighetsmässan ett bra forum att mötas på?
Fastighetsmässan är Nordens största fastighetsmässa och är en bra mötesplats där fastighetsbranschen samlas. Jag har deltagit tidigare och det har alltid gett spännande möten och förutsättningar för intressanta diskussioner. Det ska bli jättekul att komma till Fastighetsmässan!