Nyheter

Göteborg hade högst hotellbeläggning av svenska storstäder

Göteborg fortsätter attrahera besökare och 2018 gjordes 4 837 806 gästnätter (övernattningar) på hotellen i Göteborgsregionen. Det är drygt 60 000 fler än året innan. Det visar statistik från SCB/Tillväxtverket.
– Det har varit ett fantastiskt hotellår beläggningsmässigt. Det var många bra kongresser, mässor och stora evenemang som ökade på efterfrågan, säger Alice von Geijer, hotelldirektör på Radisson Blu Riverside och vice ordförande i Storhotellgruppen i Göteborg.
Det har under flera års tid varit en ökad efterfrågan på hotellrum i Göteborg. Samtidigt har tillskottet av ny kapacitet varit litet. Det gör att det utrymmet för att växa är mycket begränsat. Men kommande år planeras stora investeringar som beräknas ge närmare 4 000 nya hotellrum.
Förhoppningarna är goda om att även 2019 kommer att bli ett bra år för hotell och övrig besöksnäring.
– Det ser positivt ut just nu så vi tror vi på ett fortsatt bra hotellår även 2019, säger Alice von Geijer.
Bilden:
Förra året blev ett mycket starkt år för hotellen i Göteborg. Hela 71,9 procents rumsbeläggning i genomsnitt är högre än de andra svenska storstäderna.
Bild: Per Pixel Persson/Göteborg Co