Nyheter

E.ON investerar 350 miljoner i Norrköping

E.ON lämnar Inre hamnen i Norrköping och bygger en ny, biobränsleeldad produktionsanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde. Samtidigt ger E.ON Norrköpings kommun köpoption på stora delar av kvarteret Triangeln, där bland annat Bråvallaverket ligger, vilket öppnar upp för en framtida stadsutveckling av området.

E.ON och Norrköpings kommun har i nära samarbete planerat för Norrköpings stadsutveckling. Nu kan planerna konkretiseras när E.ON lämnar sin nuvarande spets- och reservanläggning Skeppsdockan i Inre hamnen, för att göra det möjligt för kommunen att utveckla området till en ny stadsdel. Som ersättning för anläggningen bygger E.ON en ny spets- och reservanläggning på Ingelsta industriområde, en investering på 350 miljoner kronor.
– Investeringen går hand i hand med E.ONs ambition om att all energi vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. När Ingelsta är i drift kommer således hela vår reservproduktion i kommunen att vara hundra procent förnybar, säger Marc Hoffmann, Sverigechef på E.ON.
En annan viktig del i avtalet är kommunens option på att förvärva stora delar av kvarteret Triangeln, som ligger i den södra delen av Inre hamnen.
– Köpoptionen ger oss möjlighet att utveckla hela Inre hamnen till en attraktiv stadsdel i centrala Norrköping. Vi är mycket glada över samarbetet med E.ON där våra gemensamma utvecklingsplaner gör att vi tillsammans arbetar för en fortsatt stark och hållbar tillväxt, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun.
Fakta fjärrvärme och Inre hamnen i Norrköping
Fjärrvärmen i Norrköping produceras vid kraftvärmeanläggningen Händelöverket, som återvinner energi ur restprodukter. Vid sträng kyla eller avbrott i den ordinarie produktionen går reservanläggningar in och täcker upp. E.ON har två reservanläggningar i Norrköping: Skeppsdockan – som ersätts av Ingelsta 2021/2022 – och Navestad – som konverterades till biobränsle 2018.
Inre hamnen är en ny stadsdel i centrala Norrköping där kommunen planerar för bostäder, arbetsplatser, badplatser, småbåtshamn och nya kanaler. Området byggs ut etappvisför att helt färdigställt rymma cirka 3 000 bostäder.
Foto: E.ON