Nyheter

Byggstart för Hökälla Ängar

I februari startar byggnationen av de 22 radhusen på Hökälla Ängar i Lillhagsparken i Göteborg.
Lillhagsparken ska enligt Göteborgs stads vision för området erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö. Tanken är att den kulturhistoriska miljön ska tas tillvara och utvecklas. Samtidigt ska det finnas plats för fler människor. En större förskola byggstartades under 2018 och står snart färdig.
Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och ger stora möjligheter till naturupplevelser. De ska därför bevaras och förstärkas. Nya parkområden ska tas fram och det planeras även för en ny lekplats. Kollektivtrafiken ska bli tätare liksom möjligheterna att gå eller cykla i naturområdet.
– Det känns väldigt roligt att vi äntligen får sätta spaden i marken och i och med det bidra till att fler människor kommer att kunna bo i detta fantastiska område, säger Jessica Åström, projektutvecklare Wästbygg Projektutveckling.
Projektet är ett samarbete mellan Wästbygg Projektutveckling och Hökälla Utveckling i det gemensamma bolaget Hökälla Projekt och det är Wästbyggs entreprenadavdelning som uppför husen.
Bild: Wästbygg