Nyheter

Ny digital plattform håller koll på kostnaderna under byggprojektet

Sundsvallsföretaget Paralox har skapat ett byggkoncept som kombinerar kostnadseffektivitet med flexibilitet och frihet. Via Forest Business Accelerator har företaget fått värdefulla kontakter och kunnat testa sin plattform på bland annat SCA och IBM. Nu är Paralox redo att ta sin bygglösning ut i världen.
Arbetet började för fyra år sedan med en idé om hur man bygger hus kostnadseffektivt och energismart. Genom ett digitalt verktyg får byggherren full frihet och samtidigt full kontroll på kostnader och annat under byggtiden.
– Man kan beskriva det som lego för ytterväggar. Du kan skapa ditt drömhus och känna att det är du som äger möjligheterna, utifrån dina villkor. Med vår digitala plattform får du pris, planering, koordinering, arbetsmiljöplaner, och avtal i realtid i samma sekund som du väljer vad du vill ha för någonting. Byggarna kan bygga effektivt och på ett enkelt och överskådligt sätt få fram pris och diskutera det med kund. Du kan skapa vad du vill och du ser vad det kostar att göra förändringar. Det är kostnadseffektivt, berättar Peter Stenquist, co-founder för Paralox.
Han framhåller också de miljömässiga fördelarna.
– Det krävs inga onödiga transporter eftersom programmet även tar hänsyn till det och koordinerar arbetet på byggplatsen. Vi tar kortaste vägen direkt från fabriken till platsen där huset ska uppföras. Det gäller allt material. Sedan har vi ju en energieffektivitet som är slående tack vare vårt patent och hur vi knäcker ytterväggarna på ett smart sätt.
Genom de kontakter och den hjälp Paralox fått med marknadsföringen från BizMaker, SCA, IBM och Processum i Forest Business Accelerator är man nu redo att lansera sin plattform.
– Vi har fått mycket hjälp ifrån SCA när det gäller att titta på materialval, logistik, med mera. Deras kunskap ute i världen är ju enorm så det har varit en värdefull hjälp. För oss har det också varit viktigt att kunna verifiera att det som vi har byggt kommer att kunna fungera skalbart i världen och det har vi gjort tillsammans med IBM. Tack vare acceleratorn har vi bland annat fått chansen att testa produkten på den kanadensiska marknaden. Vi har också sökt patent för hela världen, för även om vi inte startar globalt är naturligtvis målet att marknadsföra plattformen internationellt, säger Peter Stenquist.
Gun Blom Lundgren är Cloud & Cognitive Swat Team Leader Sweden på IBM.
– Vi har en teknik och metod som gör att vi kan hjälpa en entreprenör att inom ett kvartal bygga en lösning som man faktiskt kan ta betalt för. Har man sedan inte resurser så kan vi också hjälpa till och bygga de här lösningarna. Idag saknas det ett stort antal programmerare i Sverige och då kan vi gå in och göra det för de entreprenörer som önskar det, säger Gun Blom Lundgren.
Samarbetet med Paralox hoppas såväl hon som Peter Stenquist ska fortsätta.
– Jag hoppas det. Kontakter på rätt nivå och med hög kunskap har tillfört mycket för oss. Tack vare IBM har vi lärt oss mer om AI och machine learning. Nu har vi under fyra års tid arbetat med att digitalisera och planera konceptet så nästa steg är att få in kapital för att kunna tillgängliggöra det här online. Eftersom vi har godkända patent i alla större ekonomier i världen så vi har ju en tydlig målbild att vi med vår lösning ska skapa frihet för byggbranschen i hela världen, avslutar Peter Stenquist.
Bilden:
Peter Stenquist, co-founder för Paralox är nu redo att ta Paralox bygglösning ut i världen.