Nyheter

Golvbranschen lanserar antikorruptionspolicy

Golvbranschen stärker sitt engagemang mot korruption och upprättar en företagsspecifik antikorruptionspolicy. De nya riktlinjerna ger tydlig vägledning för hur anslutna företag till Golvbranschen ska förebygga och hantera eventuella fall av korruption.
Golvbranschens nya antikorruptionspolicy har tagits fram med utgångspunkt från näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor (IMM) och deras näringslivskod ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”. Förhoppningen är att den nya policyn ska motverka förekomsten av mutor och andra otillbörliga förmåner i branschen.
– I byggbranschen har det historiskt funnits mycket problem med mutor och detta vill Golvbranschen vara med och förebygga. Vi ser denna antikorruptionspolicy som ett steg i rätt riktning till att fortsätta utveckla Golvbranschens företag och även ta ett större grepp kring hållbarhetsfrågan och vårt sociala ansvar, berättar Johan Aspelin, vd för Golvbranschen.
Samtliga auktoriserade golvföretag (entreprenörer) och de leverantörer som auktoriserar sig ska tillämpa policyn. Företagen ska redogöra för vad som gäller enligt lagstiftning, samt var de drar gränsen för otillbörlig påverkan. Det ska också framgå hur företagen arbetar förebyggande och hur man ska hantera eventuella uppkomna fall av korruption.
-Vi tror att engagemang och tydliga regler är effektivt mot mutor och korruption och vi hoppas att våra företag ökar sin medvetenhet och lättare kan identifiera risksituationer och vidtar korrekt åtgärder. Vi vill verka för en sund konkurrens i byggbranschen med tydliga avtal och seriösa aktörer, säger Johan Aspelin.
Foto: Golvbranschen