Nyheter

Auralisering i VR för trähustillverkning

Virtual Reality och Augmented Reality kommer att bli viktiga för byggbranschen, både under projekteringsfaser och produktionsfaser. Ett forskningsprojekt hos RISE har målet att även ljudet i exempelvis ett bostadsrum ska kunna simuleras redan under projekteringen.
Parallellt med utvecklingen av BIM – Byggnadsinformationsmodellering – som oftast arbetar med 3D-modeller, utvecklas också VR och AR som hjälpmedel under planering, projektering och marknadsföring. Med VR är det möjligt för kunden (brukaren, eller för all del också konstruktören) att gå runt i huset långt innan det börjar byggas. Med AR går det att besöka den tilltänkta tomten för huset och se huset på plats, innan något annat än tomten är på plats. VR och AR kommer att bli allt viktigare hjälpmedel vid val av byggkonstruktion, material, produkter och placeringar. Samt för att underlätta byggproduktionen på plats, inte minst förebygga olika typer av ”krockar”. AR kan komma att ersätta pappersritningar för installatörerna exempelvis.
Auralisering
RISE har nu inom ramen för innovationsklustret Smart Housing Småland och i samarbete med bostadsutvecklingsföretaget OBOS och Tengbom Arkitekter, startat projektet ”Auralisering i VR för trähustillverkning”, där målet är att även ljudet ska kunna inkluderas i VR-presentationer.
Projektet leds av Henrik Karlsson, projektledare och forskare på RISE Glas (Växjö), i samarbete med RISE Ljud och vibrationer (Borås). Sistnämnda sektionen har tillgång till ett auraliseringslaboratorium, ett rum där det går att spela upp kontrollerade ljudupplevelser.
– Projektet ”Auralisering i VR för trähustillverkning” ska ta fram ett simuleringsverktyg som gör det möjligt att få med även ljudupplevelsen i en AR-presentation, berättar Henrik Karlsson. När det gäller synintryck har man som bekant kommit långt inom området, men motsvarande ljudintryck har inte kunnat simuleras.
– All teknik för att göra detta möjligt finns och vi använder datorteknik, program och lösningar från datorspelsvärlden, fortsätter Henrik Karlsson.
Bland annat kommer man att spela in olika ljud i ett rum. Då används ett modellhuvud där två mikrofoner sitter på öronens plats. Dels kan inspelning göras i ett grundutförande av rummet utan några bullerreducerande åtgärder. Därefter kan bland annat olika vägglösningar, fönster samt absorberande och isolerande material provas. Senare ska ljuden spelas upp. Här kommer simuleringsverktyget och auraliseringen in, som då baseras på HRTF-teknologi (Head Related Transfer Function).
Som verklig upplevelse
Resultatet blir att ljudet kan spelas upp, exempelvis i hörlurar, och ge samma intryck som i den verkliga upplevelsen i rummet, med hänsyn till riktningar, avstånd och dämpningar samt även hur man håller huvudet.
– Tanken är bland annat att bygga upp ett scenario i rum i OBOS bostäder, berättar Henrik Karlsson. Detta kommer att göras både i virtuella och verkliga bostäder.
Idag är det nästintill omöjligt att kunna beskriva eller få en uppfattning om hur olika externa ljudkällor som trafikljud, gräsklippare och stegljud, och val av byggmaterial påverkar ljudmiljön inomhus. Med ett simuleringsverktyg som gör att ljudet kan spelas upp i VR kommer detta att bli möjligt. Man får en verklighetstrogen upplevelse av ljud och buller innan byggnaden i fråga existerar. Konstruktörer och akustikkonsulter kan därmed i förväg bedöma olika alternativa byggkonstruktioner och byggkomponenter samt placeringar. Det blir möjligt att snabbt byta mellan alternativa lösningar.
För samarbetspartnern OBOS är arbete med VR och AR inte alls främmande. Företaget har redan egna resurser för att utveckla och använda de nya teknologierna under planering och projektering. Att komplettera med en simulerad ljudupplevelse blir en självklar vidareutveckling.
Smart Housing Småland
Att forskningsprojektet finansieras av och drivs inom Smart Housing Småland motiveras bland annat av innovationmiljöns fokusering kring trä och glas som styrkeområden i Småland.
Tekniken att presentera ljud i VR planeras att först tillämpas i High6, ett forskningsprojekt och samtidigt ett byggprojekt där ett prefabricerat sexvåningshus i trä och glas ska uppföras. Byggherre är OBOS och arkitekt är Tengbom. Projektet tar sin utgångspunkt i BIM och är en viktig del i bostads-, fastighets- och byggbranschens digitala transformation. Via BIM kommer man att sköta hela processen från projektering, produktion och montage till förvaltningen av fastigheten.
Projektet ”Auralisering i VR för trähustillverkning” kommer att redovisas efter att det avslutas i juni i år.
Av Kjell-Arne Larsson
Bilden:
RISE’ auraliseringslab i Borås. I ett sådant rum kan simulerade ljudupplevelser spelas upp. Det blir möjligt att spela upp dem även på många andra sätt, exempelvis i hörlurar.