Nyheter

Trähusstaden – för att minska avtrycken på naturen

I en SIFO-undersökning från 2016 om hur svenskarna vill bo, svarade cirka 70 % att de vill bo i en villa, gård eller radhus. Samtidigt vill en stor majoritet bo i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Går det att kombinera våra storstäders växande behov av tillgängliga grönområden, med människornas dröm om det egna huset? Sweco visar på en lösning i visionen Trädhusstaden.
– Genom Trädhusstaden presenterar vi en ny egnahemstypologi som utformas med förutsättningen att bottenvåningen och mer grönska blir tillgänglig för allmänheten, säger Urban Skogmar, ansvarig arkitekt på Sweco.
Trädhusstaden är en vision, framtagen av arkitekter på Sweco, som har natur och gemensamma ytor i fokus och visar på en ny typ av bostadshus i form av trähus i byggsats som monteras på plats. Bostadshusen utformas med förutsättningen att marknivån är tillgänglig för allmänheten och där inga byggnadsdelar inkräktar, bortsett från vertikal kommunikation. På detta sätt blir mer grönytor tillgänglig för allmänheten medan den privata utemiljön flyttar upp på taket. Förslaget tar avstamp i en SIFO-undersökning från 2016 som visar hur svenskar vill bo i framtiden.
– Visionen undersöker möjligheten ifall bebyggelsen skulle kunna planeras så att marken den tar i anspråk kan återgå att vara park eller skogsmark i framtiden, säger Urban Skogmar.
Trädhusstaden kommer under året att vidareutvecklas med hjälp av forskningsbidrag från Boverket för projekt som främjar innovativt och hållbart byggande.
Nästa vecka har du möjlighet att höra mer om projektet då Urban Skogmar presenterar det under Swecos hållbarhetsvecka i Malmö.
Bilden:
Trädhusstaden – vision om framtidens boende.
Bild: Sweco