Nyheter

Ny nationell överenskommelse ger fler jobb inom byggsektorn

Arbetsförmedlingen, byggsektorns parter och Försäkringskassan tecknade 4 februari en ny nationell överenskommelse för kompetensförsörjning inom byggbranschen. Samarbetet ökar möjligheterna för funktionsnedsatta, nyanlända och långtidsarbetslösa att få jobb inom byggsektorn.
Byggsektorn har en lång och framgångsrik historik av samarbete mellan arbetsmarknadens parter och myndigheter för att hitta vägar tillbaka till arbetslivet för funktionsnedsatta. Nu breddar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fack- och arbetsgivarrepresentanter inom byggsektorn samarbetet och tecknar en ny överenskommelse som även omfattar nyanlända och långtidsarbetslösa.
– Det råder brist på arbetskraft inom byggbranschen och för att kunna trygga kompetensförsörjningen krävs att vi tar vara på kompetensen även hos nyanlända och långtidsarbetslösa. Vi är väldigt glada för branschens genuina engagemang för arbetssökande och för att den här nya och bredare överenskommelsen har kommit till stånd, säger Pia Ackmark, Direktör verksamhetsområde Arbetsgivare på Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen bidrar med matchning och insatser som kan anpassas efter individernas behov, exempelvis anställningar med stöd, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar. Byggsektorns representanter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att samverka regelbundet på nationell, regional och lokal nivå så att kompetensförsörjningen blir så effektiv som möjligt.
– Sverige behöver fler händer i samhällsbygget och färre personer som inte har ett jobb att gå till på morgonen. Med den här överenskommelsen kan vi hjälpa till att snabba på integrationen och se till att fler får arbete med schysta villkor. Samtidigt blir vi fler som bygger de bostäder, skolor och vägar som behövs i vårt land, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.
Johan Hallberg, regionchef Sveriges Byggindustrier:
– Vi jobbar för en sund, säker och attraktiv bransch där kompetensförsörjning är en av våra medlemsföretags största utmaningar. För att kunna växa och lösa framtidens komplexa bostads- och infrastrukturfrågor behöver vi välkomna fler utöver de som traditionellt har sökt sig till bygg- och anläggningsbranschen, vilket samverkan i denna överenskommelse möjliggör. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med rehabiliteringsfrågor tillsammans, där målet är att individen ska få en väg in i arbetslivet, säger Johan Hallberg.
Galaxen Bygg är i byggsektorns samverkansorgan, Samverkansgrupperna, ansvarig för att driva arbetet för att de som står utanför arbetsmarknaden ska få en möjlighet att jobba i byggsektorn.
– Det är en väldig styrka att parterna i byggsektorn tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör en kraftsamling och tecknar den här överenskommelsen. På Galaxen Bygg är vi stolta över att få förtroendet att arbeta med alla målgrupper som står utanför arbetsmarknaden och att bidra till att fler personer får arbete i byggsektorn. Överenskommelsen ger oss en större möjlighet att utveckla arbetet som vi har påbörjat med nyanlända och långtidsarbetslösa och att göra det i hela landet, säger Per Kågström, VD på Galaxen Bygg.
Samverkan med Försäkringskassan omfattar personer som har nedsatt arbetsförmåga samt dokumenterad anknytning till byggsektorn och som inte bedöms kunna återgå i arbete utan rehabiliteringsinsatser.
Parter som deltar i överenskommelsen:
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Sveriges Byggindustrier
Byggnads
Seko
Installatörsföretagen
Svenska Elektrikerförbundet
Maskinentreprenörerna
Plåt och ventföretagen
Måleriföretagen
Glasbranschföreningen
Målareförbundet.