Nyheter

Idag invigdes teknikutställningen The Hub

Nu har dörrarna slagits upp till The Hub, Universeums nya utställning om dagens och framtidens teknik. Här får man upptäcka den nya teknikens möjligheter och utforska hur teknologiska framsteg och digitalisering kan ge oss kunskap och verktyg för hållbar utveckling – liksom ett konkurrenskraftigt Sverige. Imorgon den 9 februari öppnar utställningen för allmänhet och skola.
The Hub utgör startskottet för Universeums kunskapssatsning på digital teknik och innovationskraft. Med den nya utställningen får Universeum en modern och interaktiv miljö till bredden fylld av upplevelser kring sensorteknik, IoT, VR och AI. Satsningen är Universeums bidrag till lösningar på en högaktuell utmaning för svenskt näringsliv: det stora behovet av kompetens inom teknik och IT. Fler behöver välja studier och arbete inom området för att kunna möta företagens efterfrågan.
– För att ett litet land som Sverige fortsatt ska kunna konkurrera på världsnivå så krävs fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv, politik och samhälle. Vi måste tillvarata alla krafter för att vara ledande inom forskning och utvecklas i takt med eller helst snabbare än omvärlden. En nyckel är att unga intresserar sig för forskning, inte minst inom AI och teknik och därför engagerar sig Wallenbergstiftelserna i detta, bland annat genom Universeum och The Hub. Långsiktigt är det viktigt för oss att vi kan locka unga forskare att bedriva sin forskning i Sverige, både de talanger som är födda här och från resten av världen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som invigde The Hub under fredagen.
Ökad kunskap och teknologiska framsteg är också en framtidsfråga för världen i stort menar Carina Halvord, VD på Universeum.
– Med The Hub vill vi öka intresset för att söka sig vidare mot teknik- och IT-utbildningar, och i det större perspektivet även bidra till de Globala målen för hållbar utveckling. The Hub adresserar också en annan relevant samhällsfråga, nämligen allas rätt att delta i det digitala samhället. Idag ställs höga krav på digitalt kunnande och många aktuella samhällsfrågor rymmer inslag av digital teknik. Digitaliseringen är ytterst en demokratifråga. Alla påverkas av den, därför bör också alla ges möjlighet att förstå den, säger Carina Halvord.
Saab, som är en av flera samarbetspartners i satsningen, lyfter betydelsen av att öka intresset för teknik bland unga.
– För oss som teknikföretag är det viktigt att väcka ungas intresse för teknik för att säkra framtidens kompetens. The Hub är ett spännande sätt att sprida kunskap om vår teknik och nyttan den gör, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance, som har en världsledande radar- och sensorverksamhet Göteborg.
Satsningen på digital teknik och innovationskraft är ett samarbete mellan Universeum, Saab, Ericsson, Chalmers och Göteborgs universitet. Till satsningen adderas också samarbete med AI Innovation of Sweden, till vilken Universeum är Founding partner inom Lifelong learning.
Bild: Universeum