Nyheter

Unikt läge i centrala Göteborg

Nu står det klart att TB-Gruppen tilldelas markanvisningen vid Ekmansgatan i Lorensberg. Byggnaden som tagits fram för platsen har ett nyklassicistiskt yttre och kommer inrymma bostäder och kontorsytor anpassade efter näringslivets behov.
– Vi är stolta över att i stor konkurrens fått möjlighet att utveckla denna unika plats, säger Marcus Lerander, vd på TB-Gruppen.
Tydlig viljeinriktning från staden
I markanvisningen för Ekmansgatan efterfrågade staden ett koncept som möter näringslivets behov av flexibla bostäder och arbetsplatser. Göteborgs näringsliv har en internationell prägel med tydliga inslag av innovationsförmåga och entreprenörskap. De senaste åren har utvecklingen varit stark med hög jobbtillväxt. Att klara kompetensförsörjningen är en stor utmaning och stadsplaneringen är en förutsättning för hållbar näringslivsutveckling. Företag rekryterar experter globalt och forskare är verksamma i staden för kortare eller längre perioder. Tillgången på bostäder för snabb inflyttning tillsammans med tillgång till kontorsplatser kan vara avgörande för en framgångsrik rekrytering.
– Vårt co-working koncept matchar stadens behov väl, säger Marcus Lerander. Entrévåningen bildar en central mötesplats i huset, med öppen lounge och mötesrum för arbete och aktivitet. De övre våningsplanen kommer inrymma smart planerade bostäder. Vår ambition är att huset på Ekmansgatan ska vara en inspirerande och trivsam miljö att leva och arbeta i.
Bevarande av kulturhistorisk miljö
Förslaget som vann Fastighetsnämndens gillande är framtaget i samarbete med arkitekt Albert Svensson, Sveriges främsta expert inom klassisk arkitektur, samt Fredrik Rosenhall och Huda Hakky på Inobi, specialister på akademiska miljöer och mötesplatsanalyser.
– Lorensbergs villastad utgör ett av Sveriges mest välbevarade och enhetliga villaområden från tidigt 1900-tal och att infoga en ny byggnad i en sådan kulturmiljö kräver stor arkitektonisk omsorg, säger Albert Svensson. För oss var det självklart att bejaka den klassiska arkitekturen och låta huset smälta in i omgivningen. Ett hus värdigt platsen. Samtidigt är dess proportioner och estetik mycket väl lämpad för ett hus som skall inrymma mindre, effektiva lägenheter.
Huda Hakky på Inobi håller med.
– Vi vill ta in omgivningens lugn och värdighet i huset och skapa en mix av formella och informella mötesplatser, väl synliga från gatan.
– Vi har stor respekt för platsens historiska värde, säger Marcus Lerander. Våra samarbetspartners är experter inom sina områden och tillsammans har vi skapat en byggnad som vi hoppas ska berika platsen, både med sin vackra arkitektur och med sin funktion.
Visualisering: Tomorrow