Nyheter

Ramboll Hospitals Forum om framtidens sjukhusbyggnader

Arkitektur, design och framtidens sjukhus med människan och patienten i centrum. Det var temat på onsdagen för ett heldagsseminarium med Ramboll som arrangör på Munchenbryggeriet Event & Konferens på Söder Mälarstrand i Stockholm.
– Visst, vi har tidigare inkluderat patienter och vårdpersonal i processen, men efter att den utlysta arkitekttävlingen är avgjord. Då är redan byggnaden på plats. Vi måste starta tidigare!
Det förklarade Daniel Walker – grundare av det internationellt verksamma organisationsutvecklingsföretaget ”walkerproject” – i sitt anförande före lunchpausen på Ramboll Hospitals Forum på Munchenbryggeriet Event & Konferens på Södermalm i Stockholm.
Konsulten Daniel Walker var en av flera internationella experter, med betoning på framförallt norska men också svenska exempel på sjukhusarkitektur, som framträdde på seminariet. Chefskonsult Egil Nielsen från Philips berättade exempelvis om sitt företags arbete med att designa, inreda och belysa förnyelsen av Norrlands Universitetssjukhus Psykavdelning 2 i Umeå.
Micha Kämpfer, specialist på schweiziska och skandinaviska vårdanläggningar och chef för den svenska avdelningen av walkerproject, menade att framtidens sätta att planera sjukhusbyggnader delvis redan är här.
Det vill säga att i pilotprojekt och i en liten skala, i en studio, fabriksbyggnad eller liknande, prova olika lösningar med verkliga patienter och erfaren vårdpersonal. Och efter gjorda erfarenheter från alla inblandade realisera konceptet i en fullskalig sjukhusbyggnad.
– I USA finns olika exempel på det här. Det finns också en akutmottagning i Österrike som ska öppna om ett par år som har gjort så här, berättade Micha Kämpfer för Svensk Byggtidning i en seminariepaus.
Det kan, tillade Micha Kämpfer från walkerproject, handla om hur vårdanläggningar med det uttalade patientönskemålet om singelrum ska realiseras. Om flexibla lokaler och mindre fokus på intern infrastruktur när vård i allt större utsträckning bedrivs i hemmiljö utanför sjukhusets väggar.
På bilden: Daniel Walker till vänster och Micha Kämpfer från internationella organisationsutvecklaren walkerproject framträdde på onsdagen på Ramboll Hospitals Forum, Munchenbryggeriet Event & Konferens på Söder Mälarstrand i Stockholm.