Nyheter

Medelstora företag har smartare arbetsplatser

De som arbetar på medelstora företag är mer nöjda med tekniken på arbetsplatsen än de som jobbar på större företag. Det visar en undersökning från Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise. Resultaten visar att medelstora företag ofta satsar på ny teknik och upplevs ha en bättre arbetsmiljö.
Undersökningen omfattade mer än 2 700 medarbetare i medelstora företag och sammanlagt 7 000 personer. De som arbetar på medelstora företag skilde sig på flera sätt från anställda på större företag:
• Medarbetare på medelstora företag är mer nöjda med de digitala verktygen på arbetsplatsen: Nära två tredjedelar (63 %) av de anställda på medelstora företag angav att det egna företagets val av teknik, programvara och support var bra eller mycket bra, medan siffran var 53 % på de största företagen i studien.
• Medelstora företag har bättre arbetsmiljö. Två tredjedelar (66%) av medarbetarna sa att arbetsmiljön var bra eller mycket bra på medelstora företag. På stora företag var det 57%. Kanske har en större flexibilitet något med detta att göra, till exempel genom att medelstora företag tillåter medarbetare att ta med sin egen teknik (72%) medan detta var mindre vanligt på de större (53%).
• Säkerhetstänkandet är inte lika utvecklad på medelstora företag. Visserligen angav fler på de medelstora företagen (39% i stället för 31%) att deras arbetsgivare investerat i säkerhet under det senaste året. Samtidigt tyckte färre än hälften (48%) på medelstora företag att säkerhet är något även de själva har ansvar för, vilket betydligt fler (66%) på de större företagen var medvetna om. Dessutom hade så många som tre fjärdedelar (74%) på medelstora företag tagit risker med företagets data under senaste året.
– Medelstora företag kan utnyttja sin flexibilitet som en konkurrensfördel genom att de lättare kan implementera ny teknik som ökar medarbetarnas mobilitet och produktivitet. I undersökningen ser vi att detta redan sker, men fler borde titta på möjligheterna med dagens nätverk, till exempel med avancerade analysmöjligheter, positioneringstjänster och IoT,  säger Lars Kølendorf, Nordenchef för Aruba.
Lars Kølendorf menar också att säkerheten förblir en utmaning, men den kan åtgärdas:
– Det finns idag smarta AI-baserade verktyg som analyserar nätverkstrafiken för att hitta avvikelser. Sådana lösningar kan larma innan det händer något som är skadligt för företaget. Att det sker automatiskt underlättar också för medelstora företag, som ibland kan ha svårt att ha tillräcklig IT-kompetens internt.