Nyheter

HSB: "Sjunkande tilltro till regeringens förmåga att lösa bostadsbristen"

Bara 16 procent av väljarna tror att den nya regeringen kan minska den bostadsbrist som finns i stora delar av Sverige. Samtidigt är trycket stort på regeringen att se över amorteringskrav och bolånetak. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av HSB Riksförbund.
Tilltron till regeringens förmåga att lösa bostadsbristen har sjunkit sedan förra valet. Idag tror endast 16 procent att den nya regeringen kan minska bostadsbristen. När HSB lät Sifo ställa samma fråga efter valet 2014 svarade dubbelt så många (30 procent) ja.
– Det är nedslående, men inte särskilt förvånande, att tilltron till regeringen har minskat på det här området. Fyra år har gått utan att några genomgripande reformer har genomförts. Bostadsbyggandet har minskat rejält det senaste året och samtidigt får hushåll med ganska goda inkomster inte längre lån för att köpa bostad. Förstagångsköpare och unga familjer i storstäderna är värst drabbade, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.
Vill se över amorteringskrav
Väljarna vill se reformer som gör det möjligt för fler att köpa en egen bostad. Drygt fyra av tio (43 procent) instämmer med att den nya regeringen bör prioritera att se över bolånetak och amorteringskrav för förstagångsköpare. Endast 23 procent instämmer inte med detta. 44 procent vill att regeringen ska se över den så kallade flyttskatten för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. 12 procent tycker inte att det är en prioriterad åtgärd.
– Vi måste få fart på bostadsbyggandet igen och fler människor måste kunna efterfråga nya bostäder. Därför behöver vi diskutera om inte det senaste amorteringskravet bör dras tillbaka. Och vi är i behov av en ny social bostadspolitik där stöd till bosparande, ökat bostadsbidrag och sänkt flyttskatt ingår, säger Anders Lago.
Undersökningen genomfördes i januari och februari 2019 av Kantar Sifo som en webbpanel med drygt 1 000 svarande.
Bilden: Anders Lago, förbundsordförande HSB.
Foto: HSB