Nyheter

Så påverkar den krisande bostadsmarknaden arbetsmarknaden

I dag presenterar Svenskt Näringsliv den nya rapporten ”Den krisande bostadsmarknaden – dags för genomgripande reformer” under ett seminarium, där bland annat ManpowerGroups vd Mikael Jansson medverkar. Rapporten pekar på konsekvenserna som bostadsmarknaden har för den svenska arbetsmarknaden och visar att bostadsbristen försvårat rekryteringen för vart femte företag under det senaste året.
Så här kommenterar Mikael Jansson (bilden) hur den krisande bostadsmarknaden påverkar arbetsmarknaden:
– Arbetsmarknaden präglas av ett skriande behov av arbetskraft. Den utbredda kompetensbristen hämmar företagens tillväxt och bostadsbristen är en del av problematiken. Som en av Sveriges största arbetsgivare ser vi tydligt att situationen hindrar människor från att flytta dit jobben finns, särskilt i storstadsregionerna. Och framför allt är det unga människor som drabbas, kommenterar Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.
– Situationen på bostadsmarknaden försvårar ungas inträde på arbetsmarknaden. Dels kan det vara svårt att komma in på utbildningar med goda framtidsutsikter, bland annat för att bostadsbristen hindrar unga att flytta till en annan studieort. När man väl har avslutat studierna är det svårt att flytta från studieorten till arbetsorten, framför allt i tillväxtregionerna kring storstäderna, kommenterar Mikael Jansson.
– Även om arbetslösheten i Sverige är låg ser vi nu tecken på en kommande avmattning i konjunkturen, som sannolikt kommer leda till att fler kommer stå utan jobb. Med dagens läge på bostadsmarknaden kommer det bli ännu svårare, framför allt för de unga, att skaffa eget boende och kunna flytta dit jobben faktiskt finns, kommenterar Mikael Jansson.
– Det finns en hel del att göra för att stärka den svenska arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen. Men en krisande och trögrörlig bostadsmarknad försvårar arbetet. En arbetsmarknad och en bostadsmarknad i samklang skulle ge fler individer möjlighet till arbete, stärka företagens tillväxt och i förlängningen svensk innovationskraft, avslutar Mikael Jansson.
Foto: Manpower Group