Nyheter

Kreditrestriktioner och utlåningsvillkor avgör bostadsmarknaden 2019

Majoriteten av fastighetsmäklarna tror att såväl pris, utbud och efterfrågan kommer att vara oförändrat under 2019. Den faktor som kommer att ha avgjort störst betydelse för hur bostadsmarknaden utvecklas under året är kreditrestriktionerna och bankernas utlåningsvillkor. Det visar en ny undersökning från Mäklarsamfundet.
I undersökningen Mäklarbriefen har fastighetsmäklare över hela landet fått göra en bedömning av hur året på bostadsmarknaden kommer att bli. Totalt 975 aktiva fastighetsmäklare, alla medlemmar i Mäklarsamfundet, har deltagit i undersökningen. Mer än varannan mäklare bedömer att stort utbud kommer att påverka marknaden under 2019 i hög utsträckning. Störst påverkan bedöms däremot bostadskonsumenternas möjlighet att finansiera och därmed efterfråga bostäder ha. 82 procent fastighetsmäklarna tror att kreditrestriktioner och bankernas utlåningsvillkor är den faktor som kommer påverka marknaden mest under året.
– Majoriteten av mäklarna bedömer att det inte blir några dramatiska förändringar i pris, utbud och efterfrågan under året. Mycket har sagts om hur ett större utbud påverkar bostadsmarknaden, men vår undersökning visar att den yrkesgrupp som mer än någon annan har örat mot rälsen ser konsumenternas finansieringsmöjligheter och möjlighet att efterfråga bostäder som mer avgörande, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.
Mäklarbriefen 2019:1 i korthet:
Kreditrestriktioner och bankernas utlåningsvillkor kommer att ha störst påverkan på bostadsmarknaden under 2019. Den bedömningen gör 82 procent av de svarande fastighetsmäklarna. Mer än hälften (56%) tror att osäkerheten på nyproduktionsmarknaden kommer att ha stor påverkan på hur bostadsmarknadsåret 2019 utvecklar sig. 30 procent av mäklarna bedömer att utvecklingen i vår omvärld, med osäkerhetsfaktorer som Brexit, den globala konjunkturen och oron för ett eskalerande handelskrig kommer att ha liten påverkan på den svenska bostadsmarknaden.
63 procent av fastighetsmäklarna tror att priserna på bostadsrätter kommer att vara oförändrade när vi summerar 2019. Motsvarande andel för småhusmarknaden är 67 procent. 31 procent tror att utbudet av bostadsrätter kommer att öka. Motsvarande andel gällande småhus är 27 procent.
Bilden:
Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.
Foto: Carina Vikarby