Nyheter

Hyresgästföreningen tipsar om åtgärd vid kall lägenhet

Om väder kan vara oförutsägbart och slå om snabbt är det inte vad värmesystemet i bostaden gör lika alert. Till Hyresgästföreningen region Sydost inkommer det samtal om kalla lägenheter periodvis.
Problem med kall lägenhet när vädret är kallare utomhus är ett vanligt ärende hos ärendehandläggare och jurister på Hyresgästföreningen. Samtalen kommer i perioder, höst, vinter och vår, och i många fall handlar det om enklare åtgärder.
– Oftast vänder sig hyresgästen till oss när de inte känner sig hörda av sin hyresvärd. Det finns riktlinjer från folkhälsomyndigheten som vi går efter när det gäller temperatur inomhus. I många fall kan lägenheten upplevas som kall och kanske har inte värmen kommit igång ordentligt, säger Ingrid Buskas, regionjurist på Hyresgästföreningen region Sydost.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet inte bör understiga 20 grader. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18 grader och inte varmare än 26 grader på sommaren – med vissa undantag.
Vid plötsligt kallare väder utomhus finns det åtgärder som man som hyresgäst själv kan testa först. Ingrid Buskas tipsar:
Börja med att mäta temperaturen i lägenheten. Temperaturen mäts mitt i rummet en meter ovan golv.
Bara för att elementen är kalla betyder inte det att de inte fungerar. I många lägenhetshus anpassar elementen sig till den temperatur som finns i rummet.
Låt elementen få fritt spelrum, dra ut soffan, lyft på gardinerna och låt värmen sprida sig. Täcker något elementen stannar värmen lätt där.
Lyft frågan med din hyresvärd, kanske kan de ställa in ett tillfälligt extra element.
Får man inte den hjälp man behöver kan man som medlem kontakta Hyresgästföreningen för ytterligare stöd.
Foto: Hyresgästföreningen