Nyheter

Hjältevadshus varslar

Nu varslar Hjältevadshus pga arbetsbrist. I första hand 100 personer, både kollektivanställda och tjänstemän, meddelar man i ett pressmeddelande på eftermiddagen idag.
Det är tråkigt att våra anställda drabbas. Här ser man hur allvarligt överklagande kan slå. Vår hårt reglerade bygglovsprocess med olika bedömningar och tolkningar gör det väldigt svårt att planera och rationalisera byggnationen i den takt som vi hoppats och trott, skriver VD Pontus Eklind i ett pressmeddelande.
Att vara utan regering har även det drabbat oss, investeringsviljan hos kommunerna har varit låg. Man har velat invänta beslut om bl.a investeringsstöd. Vi hade en mycket bra orderingång fram till sista kvartalet 2018. Det är varje företagsledare mardröm att behöva varsla sina medarbetare, men vi måste trygga företaget på längre sikt. Vår absoluta förhoppning är att vi inte behöver effektivisera varslen alternativ snart kan återanställa.
En förklaring man pekar på är att försäljningenb av familjshus har drabbats av lägre volymer. Men det är även  svårt att få finansiering och en enorm tomtbrist. Samtidigt ser Hjältevadshus en ökning i mindre kommuner och de mellanstora kommuner som satsat på detaljplaner för tomtmark. Där är marknaden starkare men det krävs skyndsamma beslut från politikens håll för att förenkla finansieringen för familjer att investera i ett nybyggt hus, menar man i pressmeddelandet.